Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Niels-Ole Ravn Hansen
    Foto: Niels-Ole Ravn Hansen
  • Fotograf: Robert Luttik
    Foto: Robert Luttik
  • Fotograf: Robert Luttik
    Foto: Robert Luttik

Kendetegn

: Vingefang 39-45 mm. Vingernes grundfarve hvid. Forvingen kan have en ret tæt, mørkt grå bestøvning. Denne form har en vestlig udbredelse og er den mest almindelige i Danmark; Den østlige form mangler den mørkere bestøvning. På forvingen desuden sorte sømpletter, utydelig, sort ydre mellemlinje, der nærmest består af nogle pilpletter, sorte kantpletter, og et lille, vinkelformet, sort nyremærke. Bagvingen med sorte sømpletter, hos hunnen ses mørkt grå bestøvning på ribberne og eventuelt mellem disse.
Snehare
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Paul Nilsson

Variation

: Se ovenfor.

Forveksling

: Ingen af de to former af A. leporina bør kunne forveksles med andre arter.

Udbredelse

: Arten er udbredt og almindelig i hele landet.
Snehare - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetiden er fra start juni til start august.

Tidsmæssig fordeling

af Snehare baseret på Naturbasens observationer:
Snehare - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Snehare - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever fra juli til september på især El (Alnus) og Birk (Betula), men den er også fundet på poppel (Populus) og pil (Salix). Overvintringen sker som puppe i en kokon i trøsket træ. Den voksne sommerfugl kommer til lys og sukker.

Navnet Snehare refererer til larvens lange, lyse hår.

Levested

: I skove og på steder med mere spredt træ- og buskbevoksning som markhegn og haver.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Peder Skou; Nordens Ugler.

De senest indberettede arter i Naturbasen: