Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Robert Luttik
    Foto: Robert Luttik
  • Fotograf: mathias Johannesen
    Foto: mathias Johannesen
  • Fotograf: mathias Johannesen
    Foto: mathias Johannesen

Kendetegn

: Vingefang 25-29 mm. Vingerne gråhvide med tæt, brungrå bestøvning. Langs kanten af forvingen fire brune pletter. Mellemlinjerne danner rækker af sortbrune prikker. Ved forkanten ses et mørkt V oftest tydeligt, den bageste arm kan ganske vist være svagt markeret. Sømfeltet ensartet brungråt, lysest nær spidsen.
Lille Stikkelsbærmåler
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Charlotte Svensson og Ole Donald Mortensen

Forveksling

: Kan overfladisk set forveksles med flere andre arter - men især det mørke V ved vingeforkanten skulle hjælpe godt på vej til bestemmelse.

Udbredelse

: Er udbredt i hele landet. Optræder af og til i større antal.

Udbredt i øvrigt fra Nordkina, Mongoliet og Sibirien til Rusland, Nordafrika og Vesteuropa op til det nordligste Skandinavien.

Lille Stikkelsbærmåler - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetiden er fra ultimo juni til primo august.

Tidsmæssig fordeling

af Lille Stikkelsbærmåler baseret på Naturbasens observationer:
Lille Stikkelsbærmåler - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lille Stikkelsbærmåler - månedlig fordeling

Biologi

: Larven er grøn eller brun med hvide striber og sorte pletter, lever fra april til først i juni på stikkelsbær og ribs. Forpupningen finder sted i jorden og overvintringen sker som æg.

Levested

: Skovbryn og lidt fugtigere steder i skove samt især i haver.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Nordens Målere (Danmarks Dyreliv, bind 2), v/P.Skou, København og Svendborg, 1984.

Vesteuropas insekter, v/M.Chinery, Gads Forlag 1998.

De senest indberettede arter i Naturbasen: