Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ulf Bjerre
    Foto: Ulf Bjerre
  • Fotograf: Jens Faurbye
    Foto: Jens Faurbye
  • Fotograf: Ulf Bjerre
    Foto: Ulf Bjerre

Kendetegn

: 28-38 cm, heraf hale 13-17 cm. Vingefang 55-70 cm. Vægt: Han 135-195 g, hun 260-340 g. Brede, korte afrundede vinger. Lang hale. Tværstribet underside og lange gule ben. Hunnen har brunlig overside og en tværstribet gråhvid underside. Hannen mere blågrå med tværstribet hvid/rustrød underside. Hannen noget mindre end hunnen. Flugten består af nogle få hurtige vingeslag afløst af længere stræk med glideflugt.
Spurvehøg
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ulf Bjerre

Variation

: Unge spurvehøge er mere jævnt brune uden tydelig kontrast mellem over- og underside. Undersiden tydeligere med brede mørke tværbånd. Hunner kan have indslag af hannernes rustrøde farver.

Forveksling

: Duehøg. Spurvehøgen kendes i flugten ved afrundet hoved der ikke stikker langt foran vingeforkanten. Hos duehøgen rager hovedet tydeligt frem og er mere afgrænset. I flugten har spurvehøgen hurtige vingeslag efterfulgt af glideflugt. Under vingeslag stiger spurvehøgen for derefter at falde jævnt inden glideflugten. Duehøgen har mere stabil flugt med mere ensartet højde.

Duehøgens hale er lidt kortere end spurvehøgens, bredest ved basis og med afrundede hjørner. Den har længere arme og mere S-formet vingebagkant. Duehøgens krop er bredere og artstypisk er ”ølmaven”, der ikke ses hos spurvehøgen. Duehøgen kredser i større cirkler og har længere perioder i glideflugt.

Spurvehøgens ben er lange og tynde, mens duehøgens er relativt kraftige. Ses fuglen i byer eller tæt bebyggelse, er det sandsynligvis spurvehøgen.

Udbredelse

: 3500-4000 ynglende par i DK. Det meste af Europa og langt ind i Asien.
Spurvehøg - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Både stand- og trækfugl. Trækker marts, april, maj og august til november.

Tidsmæssig fordeling

af Spurvehøg baseret på Naturbasens observationer:
Spurvehøg - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Spurvehøg - månedlig fordeling

Biologi

: Lægger 4-5 æg, ruger 33-35 dage. 1 kuld om året. Føden består udelukkende af småfugle. Hunnerne tager bytte op til duestørrelse mens hannerne tager bytte op til solsortestørrelse.

Levested

: I princippet overalt hvor der er et godt fødegrundlag og træer og buske, der giver skjul til overraskelsesangreb. Kommer gerne helt ind i haver for at jage nær foderpladser. I København og på Frederiksberg har man optalt 30 ynglepar, så de trives også i storbyer.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Klaus Malling Bech: Feltbestemmelse af Spurvehøg/Duehøg. Tommy Dybbro: Fuglebogen

De senest indberettede arter i Naturbasen: