Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Lars Henning Nielsen
    Foto: Lars Henning Nielsen
  • Fotograf: Lars Henning Nielsen
    Foto: Lars Henning Nielsen
  • Fotograf: Lars Henning Nielsen
    Foto: Lars Henning Nielsen

Kendetegn

: 10-13 mm. Hunnen er ganske umiskendelig, sort med sort behåring oven på ryggen, relativt kraftig sortbrun behåring forrest, bagest og på siderne af bagkroppen samt svage lyse bånd på bagkropsleddene. Behåring på ben samt på de bageste bagkropsled orange, hvilket har givet arten sit danske navn. Hannerne er tæt lyshårede, nogle gange også med en rødlig hale. Fra hanner af Andrena kendes arten på tydeligt udvidede sidste fodled samt mere kantede antenner.
Rødhalet Høstbi
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: else dilbjerg

Variation

: Rødhalet høstbi kan fremstå ganske afbleget sidst på sæsonen.

Forveksling

: Hunnerne er lette at identificere, også qua deres specialiserede fødevalg (klokker), mens hannerne kan forveksles med andre arter i slægten Melitta. Hårbåndene på bagkroppen er dog løse og pjuskede, ikke tæt markerede og nedliggende, og antennerne er tydeligt knoformede.

Udbredelse

: Rødhalet høstbi er truffet overalt i Danmark, også på de fleste større øer. Den er dog ret sjælden i de mest næringsrige egne af landet, hvor der er langt mellem klokkerne. Den findes udbredt i det mest af Europa sydpå til Pyrenæerne og østpå til Ural. I Sverige findes den almindeligt nordpå til Stockholm, mens den i Norge er udbredt i den sydligste del.
Rødhalet Høstbi - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten har en kort og intens flyvetid fra begyndelsen af juli til midten af august.

Tidsmæssig fordeling

af Rødhalet Høstbi baseret på Naturbasens observationer:
Rødhalet Høstbi - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rødhalet Høstbi - månedlig fordeling

Biologi

: Rødhalet høstbi er oligolektisk på klokker (deraf det svenske og norske navn blåklocksbi hhv. blåklokkebie), hvorfra pollen indsamles og nedgraves i reder i jorden, oftest i tættere vegetation. En sjælden gang ses hunner i andre blomster, fx dueurt. Hannerne patruljerer omkring tætte bevoksninger af klokke, hvor han forsøger at fange hunner til parring. Hannerne ses også på andre blomster såsom fx katost.

Levested

: Rødhalet høstbi findes i græsland med en rigelig bevoksning af klokke, primært liden klokke. Her kan den være ganske talrig og iøjnefaldende.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Falk, S & R Lewington: 2015. Field Guide to the Bees of Great Britain and Ireland. British Wildlife Publishing

Peeters et al. 2012: De Nederlandse Bijen. www.bestuivers.nl...Bijen_v_Nederland.pdf

Rasmussen, C., HT Schmidt & HB Madsen, 2016. Distribution, phenology and host plants of Danish bees, Hymenoptera, Apoidea. Zootaxa 4212, 1-100

De senest indberettede arter i Naturbasen: