Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen
  • Fotograf: Karl Kjærgaard
    Foto: Karl Kjærgaard
  • Fotograf: Karl Kjærgaard
    Foto: Karl Kjærgaard

 Figur

Kendetegn

: Gulgrøn brunalge med op til 30 cm lange båndformet, gaffeldelt løv. Grenfligene er ofte, men ikke altid spiralsnoet. Kraftig midtribbe. I spidsen sidder de næsten runde kønsorganer(receptakler), der er op til 3 cm lange.

Receptaklerne kan være runde eller hjerteformede, men har en "søm" langs kanten, som de andre arter mangler. Se figur 1.

Sidder fastvokset på sten og andet stabilt fra tidevandszonen til 2-3 meters dybde.

Lav Klørtang
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Per Hauge

Variation

: Se kendetegn.

Forveksling

: Langfrugtet Klørtang, Fucus evanescens som er indslæbt med skibe og findes hist og her. Receptaklen er 3-5 cm lang, men kun ca. 0,5 cm bred.

Blæretang, Fucus vesiculosus, som har en mere gulbrun farve og som kan mangle blærer. Receptaklerne er mere aflange, men ikke så meget som hos Langfrugtet klørtang.

Udbredelse

: Lav Klørtang kræver en del salt, så ses sjældent syd for Kattegats nordvendte kyster, men er hyppig i farvandet omkring Samsø.
Lav Klørtang - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den er flerårig og kan ses hele året.

Tidsmæssig fordeling

af Lav Klørtang baseret på Naturbasens observationer:
Lav Klørtang - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lav Klørtang - månedlig fordeling

Biologi

: Lav Klørtang er sambo, dvs der er både hanlige og hunlige kønsceller i samme organer (receptakler). Forplantningen sker om sommeren og når sædcellerne udtømmes ses de som små orange prikker i vandet. I løbet af 2 uger er de nybefrugtede æg blevet 2 cm høje alger.

Lav Klørtang er flerårig.

Levested

: Lav Klørtang tåler en del udtørring, receptaklerne er omgivet af slim, der holder på fugtigheden. Derfor kan den vokse på lavere dybde end blæretang, og bliver ofte tørlagt ved lavvande.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Knud Georg Brundbjerg, Havplanter alge-tang og deres livsvilkår, Gyldendal 1988 ISBN 87-00-18722-4

De senest indberettede arter i Naturbasen: