Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Maria Gamborg
    Foto: Maria Gamborg
  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup
  • Fotograf: BL Siemer
    Foto: BL Siemer

Kendetegn

: Savtang kendes bedst på det flade, brune løvs savtakkede rand. Der er tydelig midtribbe i det 2-5 cm brede, gaffeldelte løv. Den bliver op til 60 cm høj. Den sidder godt fast på sten med hæfteskiver under tidevanszonen, da den ikke tåler udtørring.
Savtang
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Karen Thomsen

Variation

: Farven variere fra gulgrøn over brunlig til rødbrun. I roligt vand er løvet bredt, men er der megen bølgegang er løvet smalt. Kan ikke gro i brænding.

Om vinteren udvikles receptakler (kønsorganer) på skudspidserne, de smides om foråret efter befrugtning.

Forveksling

: Blæretang, Fucus vesiculosus, som kan mangle blærer og er helrandet. Receptaklerne udvikles om sommeren, ikke om vinteren.

Lav Klørtang, Fucus spiralis, vokser i tidevandszonen, helrandet.

Udbredelse

: Findes i alle danske farvande inkl Bornholm, men ikke langs vesterhavskysten.
Savtang - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flerårig og ses på levestederne hele året og opskyllet på stranden efter storm.

Tidsmæssig fordeling

af Savtang baseret på Naturbasens observationer:
Savtang - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Savtang - månedlig fordeling

Biologi

: Udvikler formeringsorganer i Vinterhalvåret. Savtang er særbo, det vil sige der findes særskilte hanner og hunner. Flerårig.

De hanlige reseptakler får et orangegult præg, mens de hunlige er gulgrønne.

Levested

: Findes de fleste steder langs kysterne på lavt vand, 1-4 m, som ikke bliver tørlagt ved ebbe. Derfor er receptaklerne er ikke slimede.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Knud Georg Brundbjerg, Havplanter alge-tang og deres livsvilkår, Gyldendal 1988 ISBN 87-00-18722-4

Jan Rueness, Alger i Farger, Almater Forlag ISBN 82-7858-006-5

De senest indberettede arter i Naturbasen: