Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Paul Nilsson
    Foto: Paul Nilsson
  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup
  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup

Kendetegn

: Den danner lyst friskgrønne tuer af indtil 2,5 cm. lange ugrenede og glatte skud.

Bladene har ægformet basis og er tungeformede med en ret kraftig, rødlig bladnerve, der løber ud i en brod. Bladranden er tilbagebøjet, i alt fald forneden.

Sporehuset er aflangt cylindrisk, glat og opret. Sporehustilken er rød og indtil 1,5 cm. lang. Sporehuse er ikke specielt almindelige, men forekommer hist og her.

Arten har ikke ynglelegmer og er særkønnet.

Almindelig Skægtand
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Bidstrup

Forveksling

: En ganske karakteristisk art.

Barbula convoluta kan ligne, men er mindre og har gul sporehusstilk og ingen brod, som bladnerven løber ud i.

Stor Klokkehætte har blade med samme friskgrønne farve, men meget større blade samt trådformede ynglelegemer.

Udbredelse

: Almindelig til meget almindelig på egnede voksesteder landet over.
Almindelig Skægtand - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Det meste af året, men sætter sporehuse om foråret.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Skægtand baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Skægtand - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Skægtand - månedlig fordeling

Biologi

: Tvebo med særskilte han- og hunplanter. Ellers den sædvanlige mosbiologi.

Levested

: Kulturbetingede voksesteder som vejkanter o.s.v. Den er noget kalkyndende.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Nationalnycklen: Bladmossor, kompaktmosser-kapmosser. ISBN 978-91-88506-64-1

De senest indberettede arter i Naturbasen: