Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jonas Hansen Tchikai
    Foto: Jonas Hansen Tchikai
  • Fotograf: Jonas Hansen Tchikai
    Foto: Jonas Hansen Tchikai
  • Fotograf: Jonas Hansen Tchikai
    Foto: Jonas Hansen Tchikai

Kendetegn

: Den anbragtes tidligere i slægter Tortula - Snotand, men skal efter nyere opfattelse være i Syntrichia - Hårstjerne.

Det er en ret kraftig mos med indtil 8 cm. lang gaffelgrenet stængel, der er uden centralstreng.

Bladene er udspærrede (squarrøse) og tungeformede med afrundet spids og stærkt tilbagebøjet rand.

Ribben er kraftig og går ud i en hyalin hårspids, der er tydeligt tandet-takket.

Bladcellerne er kvadratisk-hexagonale foroven og ved bladbasis aflangt rektangulære, store og hyaline.

Sporehusstilken er (seta) er 2-3 cm. lang og sporehuse opret-cynlindriske, modner om foråret og forekommer hist og her.

Tag-Hårstjerne
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Johan Kallesen

Forveksling

: Mur-Snotand - Tortula muralis - er en meget mindre plante med i reglen ugrenet stængel. Den har næsten kvadratiske celler ved basis (aflagt-rektangulære hos Tag-Hårstjerne). Mur-Snotand har utandet hyalin hårspids.

Udbredelse

: Almindelig på egnede voksesteder i hele lqandet.
Tag-Hårstjerne - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Tag-Hårstjerne baseret på Naturbasens observationer:
Tag-Hårstjerne - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Tag-Hårstjerne - månedlig fordeling

Biologi

: Med sædvanlig mosbiologi.

Levested

: På stråtage, tegl og sten.

De senest indberettede arter i Naturbasen: