Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
    Foto: Vilhelm Dalgaard
  • Fotograf: Gert Rasmussen
    Foto: Gert Rasmussen
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk

Atlas

: Kirsebær-Kornel overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En indtil 8 meter høj busk eller et lille træ med gulgrønne grene.

Bladene er indtil 10 cm. lange og har 3-5 par strenge og små hårtotter i nervevinklerne på midten af bladet.

Bladformen er ellipse-lancetformet med kileformet grund og langt tilspidsede.

Den har tidlig blomstring i marts-april og de små grøngule 4-talsblomster sidder i indtil 25-blomstrede små skærme.

Kronbladene er grøngule og kun ca. 2,5 mm. lange.

Frugterne er røde,kirsebæragtige stenfrugter.

Kirsebær-Kornel
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Gert Rasmussen

Forveksling

: Andre vedplante-arter af kornelslægten har hvide blomster, men ofte ret lignende blade. Koral-Kornel og Hvid Kornel har hvide stenfrugter. Rød Kornel har lavere vækst og rødlige eller lyst rødbrune grene.

Udbredelse

: Den stammer fra Central- og Sydeuropa, og er er ikke sjælden som kulturlevn. Det ser ikke ud til at den med de nuværende temperaturer kan frøformere sig i Danmark, men det kan ændre sig med temperaturstigningerne.
Kirsebær-Kornel - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer marts-april og har løvspring i april-maj.

Tidsmæssig fordeling

af Kirsebær-Kornel baseret på Naturbasens observationer:
Kirsebær-Kornel - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Kirsebær-Kornel - månedlig fordeling

Biologi

: En vedplante med insektbestøvning af blomsterne.

Frøene spredes endozoisk ved at fugle og pattedyr spiser stenfrugterne, hvor kernen så bevarer spiringsevnen efter tarmpaasage. Men den frøformerer sig næppe i Danmark.

Den har også vegetativ spredning ved rodskud og evt. rodslående grene.

Stenfrugterne er spiselige, men ikke særligt velsmagende.

Etymologi: cornus af latin cornu = horn hentydende til det hårde ved, som nogle arter fra slægten har; det danske Kornel er en gengivelse af det latinske. Kirsebær efter frugternes udseende. Mas - latin: mand, altså "mande-kornel", grunden kendes ikke.

Levested

: Ovelevende fra gamle haver, på ruderater etc.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: