Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jørgen Stefansen
    Foto: Jørgen Stefansen
  • Fotograf: Anne Jensen
    Foto: Anne Jensen
  • Fotograf: Peter Christensen
    Foto: Peter Christensen

Atlas

: Hønsebær overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En indtil 25 cm. høj i reglen bestanddannende urteagtig plante.

Blomsterne er små og sortrøde og sidder i tætte hovedformede stande,som omgivet af 4 store hvide svøbblade, så hele blomsterstanden kommer til at se ud som en enkelt hvid blomst.

Frugterne er skinnende koralrøde stenfrugter.

Bladene er ustilkede, ægformede og med 2-3 (-4) sæt bueformede nerver.

Hønsebær
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Anne Jensen

Forveksling

: I blomst er Hønsebær yderst karakteristisk. Vegetativt kan den ret let kendes på de ægformede blade med bueformede nerver i forbindelse med den urteagtige vækst.

Andre i Danmark forekommende arter fra slægten er vedplanter.

Udbredelse

: Det er en nordlig art med sydgrænse i Danmark. Den er sjælden og i tilbagegang i Jylland og har ganske få nordsjællandske forekomster (og måske stadig i Holmegårds Mose nord for Næstved) og mangler ellers i Danmark.
Hønsebær - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer maj-juni.

Tidsmæssig fordeling

af Hønsebær baseret på Naturbasens observationer:
Hønsebær - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Hønsebær - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med insektbestøvning og endozoisk spredning af frøene, som bevarer spiringsevnen efter tarmpassage hos fugle og pattedyr.

Den har kraftig vegetativ formering ved udløbere fra sin krybende jordstængel.

Etymologi:

Se omtalen ved Kirsebær-Kornel. Suecica betyder "svensk" sigtende til plantens nordlige udbredelse. Hønsebær er nedsættende og sigter til, at frugterne ikke er meget bevendt som menneskeføde, højst som hønsefoder.

Levested

: Hedemoser og lyngklædte bakker, hvor der er lidt fugtigt.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032-2Skytte-Christiansen: Danmarks Vilde Planter 1956 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: