Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Claus Danielsen
    Foto: Claus Danielsen
  • Fotograf: Gert Rasmussen
    Foto: Gert Rasmussen
  • Fotograf: Kirsten D. Nielsen
    Foto: Kirsten D. Nielsen

Atlas

: Hvid Kornel overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En indtil 3 meter høj, grenet busk.

Grenede er rødlige eller grønne, og kan være rodslående.

Bladene er tilspidsede eliptisk-lancetformede, med kileformet grund og med 5-7 sæt bueformede hovednerver; de er blågrønne og spredt dunhårede på undersiden.

Stenfrugterne er hvidlige.

Hvid Kornel
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Gert Rasmussen

Forveksling

: Den kendes ret let fra Rød Kornel på at hve 5-7 par bueformede hovednerver, hvor Rød Kornel har 3-4. Desuden har den hvidlige stenfrugter.

Koral-Kornel - Cornus alba ssp. alba har blade med afgrundet, ikke kile-formet, basis og dens grene er ikke rodslående.

Udbredelse

: Plantet og med stigende hyppighed forvildet i hele landet bortset fra sandjordsområder.
Hvid Kornel - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-juli.

Tidsmæssig fordeling

af Hvid Kornel baseret på Naturbasens observationer:
Hvid Kornel - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Hvid Kornel - månedlig fordeling

Biologi

: En vedplante med insektbestøvning af blomsterne og endozoisk spredning af frøene, idet stenfrugterne ædes af fugle, hvor frøene bevarer spiringsevnen efter tarmpassage.

Etymologi: se Kirsebær-Kornel. Alba er latin for hvid sigtende til frugternes farve, lige som det danske artsnavn.

Levested

: Den dyrkes almindeligt i haver, parker, vejkantsplantninger m.v. og forvilder sig villigt.

Den er på invasiv-observationslisten, og kan lokalt blive meget dominerende: i parker, på ruderater, i skovbryn etc.

Nogle steder spreder den sig voldsomt med både frø og rodskud. Også på tørre, sandblandede jorder.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: