Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Morten Swayne Storgaard
    Foto: Morten Swayne Storgaard
  • Fotograf: Morten Swayne Storgaard
    Foto: Morten Swayne Storgaard
  • Fotograf: Kasper Bertelsen
    Foto: Kasper Bertelsen

Kendetegn

: Den vokser altid på bogskåle (bøgens frugter) og er trådformet: 2-7 cm. x ca. 1 mm.

I reglen finder man det ukønnede hvidagtige stadium, men det kønnede ses også.

Bogskål-Stødsvamp
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kasper Bertelsen

Forveksling

: Voksestedet taget i betragtning er der ingen forvekslingsmuligheder, når den er typisk udviklet.

Der er en habituelt lignende art Xylaria delitschii, der vokser på frugterne af Avnbøg, og som ikke er fundet i Danmark endnu, men måske kan blive det.

Xylaria filiformis ligner habituelt, men vokser på løvtræsblade og er ikke fundet i Danmark endnu

Udbredelse

: Almindelig på egnede voksesteder i hele landet, stedvis meget almindelig, især juli-oktober, men kan findes hele året.
Bogskål-Stødsvamp - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den man findes hele året, men ses hyppigst april-oktober. Den overses let, når man ikke eftersøger den målrettet.

Tidsmæssig fordeling

af Bogskål-Stødsvamp baseret på Naturbasens observationer:
Bogskål-Stødsvamp - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Bogskål-Stødsvamp - månedlig fordeling

Biologi

: En nedbrydersvamp.

Levested

: På frugtskåle af bøg, hvor der er fruktificerende bøge.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Svampe, Jan Vesterholt, Gyldendal 2004, ISBN 87-02-02911-1

Nordeuropas Svampe, Gyldendal 2019, Thomas Læssøe & Jens H. Petersen.ISBN 978-87-02-17616-2

De senest indberettede arter i Naturbasen: