Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jørn Lausen
    Foto: Jørn Lausen
  • Fotograf: Klaus Thommesen
    Foto: Klaus Thommesen
  • Fotograf: Bjørn  Grøn
    Foto: Bjørn Grøn

Kendetegn

: Hunnerne er 10-11 mm med rødbrun behåring på oversiden af forkroppen. Behåringen på hovedet er overvejende lys. Bagkroppen er hvidligt behåret på 3. og 4. led. Der er orangerød behåring på oversiden af bagkroppens 1. og 2. led. Benene er overvejende med hvidlige hår, men pollenbørsten er orange på ydersiden, flankeret af hvide hår på siderne.

Hannerne er mindre (8-9 mm) og langt mere anonyme. Behåringen på forkroppen er lys brun. Bagkroppen er kun sparsomt behåret. Ansigtet er også med lysebrune hår og med sorte hår langs øjnene. Hannerne hører til gruppen af jordbier med lange mandibler, med en tand på den basale del. Hos A. helvola hanner er tanden dog meget lille.

Æblejordbi
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Birgit Lorenzen

Variation

: Ingen nævneværdig variation

Forveksling

: Hunnerne kan, med kombinationen af rødbrunt bryst og rødbrune hår på oversiden af bagkroppens 1. og 2. andet led, nok nemmest forveksles med hunnerne af Andrena synadelpha og A. varians. Begge disse arter har dog mørkt brune pollenbørster og ikke orange, med hvide hår som hos A. helvola. Hunnerne af A. lapponica er også rødbrystede med røde hår på 1. bagkropsled, men de er klart sorthårede på hovedet og adskilles derfor nemt fra A. helvola.

Hannerne af A. helvola hører til gruppen af jordbier med lange mandibler med tand ved basis. Kombinationen af en meget lille tand på den basale del af mandiblen, 3. antenneled der er lige så langt som det 4. antenneled, lyse hår på propodeum og et bredt lyshåret bånd på 3. bugled, er dog nok til at bestemme arten.

Hannerne af både Andrena fulva og A. apicata har et 3. antenneled der er længere end det 4. De to arter har også en tydlig tand på mandiblen. A. apicata har derudover også sorte hår på propodeum.

Hannerne af Andrena praecox, A. lapponica og A. fucata har et hårbånd på 3. bugled, der på midten er smallere end længden på 4. antenneled. Hos A. helvola hanner er båndet på 3. bugled lige så bredt som 4. antenneled.

Udbredelse

: Kendt fra alle distrikter og udbredt i hele landet.
Æblejordbi - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Hunner ses fra midten af april til midten af juni/start juli

Hanner fra midten af maj til juni. Hannerne falder i antal lidt tidligere end hunnerne.

Tidsmæssig fordeling

af Æblejordbi baseret på Naturbasens observationer:
Æblejordbi - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Æblejordbi - månedlig fordeling

Biologi

: Arten er polylektisk. Søger føde på mange forskellige blomster. Reden graver bien i løs eller sandet jord. Parasiteres af hvepsebien Nomada panzeri.

Levested

: Findes I skovkanter, skovlysninger og blomsterrige enge. Kan også findes i haver og parker.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Amiet, F., Herrmann, M., Müller, A. & Neumeyer, R. 2010. Apidae 6. Andrena, Melitturga, Panurginus, Panurgus (Vol. 26). CSCF & Schweizerische Entomologische Gesellschaft, Neuchtel, 316 pp.

Else, G. R. Edwards, M. 2018. Handbook of the Bees of the British Isles volume 1-2. Ray Society

Falk, S. 2015. Field Guide to the Bees of Great Britain and Ireland. British Wildlife Field Guides. Bloomsbury

Madsen, H. B. Schmidt, H. T. Rasmussen, C. 2016. Distriktskatalog over Danmarks bier (Hymenoptera, Apoidea). Entomologiske Meddelser. 83: 43-70

Rasmussen, C. Schmidt, H. T. Madsen, H. B. 2016.Distribution, phenology and host plants of Danish bees (Hymenoptera, Apoidea). Zootaxa 4212. Magnolia Press. pp. 001-100

Schmid-Egger, C. & E. Scheuchl, 1997. Illustrierte Bestimmungstabellen der Wildbienen Deutschlands und Österreichs. Bd. III Schlüssel der Gattungen und der Arten der Familie Andrenidae. Velden (Selbstverlag): 1-180

Westrich, P. 2018. Die Wildbienen Deutschlands. Ulmer-Verlag

De senest indberettede arter i Naturbasen: