Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Lars Bindholt
    Foto: Lars Bindholt
  • Fotograf: Lars Bindholt
    Foto: Lars Bindholt
  • Fotograf: Lars Bindholt
    Foto: Lars Bindholt

Kendetegn

: Slethvarren er en typisk hvarre. Den er venstrevendt, og minder om pighvarren i udseende. Den er dog mere oval i kropsformen, end pighvarren. Huden er glat med glatte skæl, og den har ingen benknuder. Dens egentlige feltkendetegn er dog det lille "skæg", som dannes af af de forreste forgrenede rygfinnestråler lige over munden. Desuden går sidelinjen i en høj bue over brystfinnen.
Slethvarre
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kim Woelders

Variation

: Som alle fladfisk kan slethvarren ændre farverne på sin farveside efter farverne på den bund, den ligger på. På den måde kan den være særdeles velkamufleret. Den har dog ofte mørkere og lysere pletter på en mere ensfarvet baggrund.

Forveksling

: Slethvarren kan lettest forveksles med pighvarren, men denne er mere cirkelrund i kropsformen. Ofte ser de ud, som om pighvarren er lige så bred, som den er lang. Desuden er pighvarrens hud på farvesiden skælløs men med benknuder.

Udbredelse

: Arten er udbredt fra Sortehavet og Middelhavet og langs nordøstatlantiske kyster hele vejen op til midt Norge. Den er sjælden i Østersøen og når ikke længere end til Bornholm.
Slethvarre - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Om sommeren kan arten observeres under dyk med flaske eller snorkel. Den kan ellers fiskes hele året.

Tidsmæssig fordeling

af Slethvarre baseret på Naturbasens observationer:
Slethvarre - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Slethvarre - månedlig fordeling

Biologi

: Om sommeren kan mindre eksemplarer observeres på ganske lavt vand. Som bundfisk og rovfisk lever den af andre fisk som sild, brisling, hvilling mm. samt bundlevende krebsdyr, orme og hvad den kan gabe over. Den yngler om foråret på 10-20 m dybde, og hunnerne, som er kønsmodne ved en 25-30 cm længde kan gyde op mod en million æg, som flyder frit i vandet. Om vinteren trækker arten ud på noget dybere vand.

Levested

: Slethvarren er en typisk bundfisk. Den foretrækker sandbund, men kan også træffes på andre typer bund. Arten tåler ikke så lave saltholdigheder som pighvarren, og bliver derfor sjælden i Østersøen. Ellers træffes den i de øvrige danske farvande.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Bent j. Muus m. fl. Havfisk og fiskeri, Gads forlag 1998.

Moen, F.E og E. Svenson, Dyreliv i havet, Kom Forlag, Kritiansund, 1999.

De senest indberettede arter i Naturbasen: