Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Paul Verner Jørgensen
    Foto: Paul Verner Jørgensen
  • Fotograf: Paul Verner Jørgensen
    Foto: Paul Verner Jørgensen
  • Fotograf: Paul Verner Jørgensen
    Foto: Paul Verner Jørgensen

Kendetegn

: Den er enårig og mest resupinat, men ofte med taglagte hatte, der rager op til 3 cm. ud og er op til 5 cm. bred.

Hatoversiden er hvidfiltet, koncentrisk bølget og ofte grøn af alger.

Der er 4-5 runde til kantede porer per cm.

Porefladen er først hvid, men bliver som ældre og ved såring livligt orange.

Orange Krystalporesvamp
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Paul Verner Jørgensen

Forveksling

: Rødgrå Krystalporesvamp vokser også på fyr, men rødmer langt mindre og vokser altid nær ved eller på Violporesvamp.

Brunlig Kødporesvamp (Postia fragilis) har kun indtil 1 cm. udragende hatte og poreflade med brune-brunorange anløbende partier og en blødere mere vandet struktur.,

Udbredelse

: Hist og her til temmelig almindelig på egnede voksesteder landet over.
Orange Krystalporesvamp - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan findes året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Orange Krystalporesvamp baseret på Naturbasens observationer:
Orange Krystalporesvamp - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Orange Krystalporesvamp - månedlig fordeling

Biologi

: Hvidmulddanner (nedbryder både cellulose og lignin), der lever af at nedbryde dødt nåletræ.

Levested

: Især på stubbe og døde stammer af nåletræer, ofte fyr.

De senest indberettede arter i Naturbasen: