Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Mads Meilandt Sørensen
    Foto: Mads Meilandt Sørensen
  • Fotograf: Thomas Hansen
    Foto: Thomas Hansen
  • Fotograf: Thomas Hansen
    Foto: Thomas Hansen

Atlas

: Storbladet Kristtorn overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Ifølge Stace 2010 (se litteratur) er blomster, frugter og blade en smule større end hos Ilex aquifolium - men han angiver ingen måltal.

Vigtigst skal være, at bladene er omkring dobbelt så lange som brede.

Og at selv de nederste blade er nogenlunde plane - ikke undulerede.

De nedre blade på træet (og i krat) har ofte osse flere og mindre tornspidser end hos Alm. Kristtorn, mens blomstrende - og andre over to meter høje - træer har små og næsten tornløse blade.

Stace skriver osse, at det er helt generelt for Storbladet Kristtorn at bladtornene er mindre end hos Ilex aquifolium - eller ligefrem mangler helt. Desuden skal der hos Storbladet Kristtorn være en tendens til, at bladtornene er fremadrettede - dvs. peger en smule henimod bladspidsen.

www.fugleognatur.dk...show_message

Egen iagttagelse: det ser ud til, at ældre/større buske af hybriden er kendetegnet ved påfaldende buekrummede kviste.

Storbladet Kristtorn
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Thomas Hansen

Variation

: Stor. Beskrivelse heraf må vente. I mellemtiden - se disse ældre tråde: www.fugleognatur.dk...show_message og

www.fugleognatur.dk...show_message

Mange af de delvis bleggulbladede havesorter hører også til Ilex Xaltaclerensis. Samt mange af de bladtornløse havesorter - men ikke alle.

Forveksling

: Kan i høj grad forveksles med Alm. Kristtorn (Ilex aquifolium), og der er nok ingen sikre skillekarakterer, for kendetegnene går i opløsning ved tilbagekrydsninger til Alm. Kristtorn samt ved videreformering hybridplanterne imellem.

Bladene hos Alm. Kristtorn er ofte kun halvanden gang så lange som brede, og i det mindste de nederste er tydeligt "undulerede" (tredimensionelle) med hver anden sidetorn opadpegende og hver anden nedadpegende.

Udbredelse

: Storbladet Kristtorn har ingen naturlig udbredelse, da den er en havehybrid med Ilex aquifolium. Den anden forældreart er Ilex perado, som findes i forskellige udgaver i Makaronesien - og vistnok osse på den Pyrenæiske Halvø, men her er den svær at adskille fra den naturligt forekommende I. aquifolium. www.beanstreesandshrubs.org...

Havehybriderne i begrebet Ilex Xaltaclerensis er antagelig forvildede hist og her over hele Danmark. Måske især i de sydlige dele? Et par gamle fund fra Dansk Herbarium ses her: www.fugleognatur.dk...show_message

Storbladet Kristtorn - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Løvet ses året rundt.

Blomstringstid formentlig som Ilex aquifolium?? Dvs. omtrent i Juni.

Frugtsætning er muligvis sjælden (endnu?) på de forvildede individer.

Tidsmæssig fordeling

af Storbladet Kristtorn baseret på Naturbasens observationer:
Storbladet Kristtorn - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Storbladet Kristtorn - månedlig fordeling

Biologi

: Kunstigt frembragt havehybrid imellem Ilex aquifolium og den makaronesiske Ilex perado, der findes i flere underarter på Kanarerne, Madeira og Azorerne. Og måske i Spanien/Portugal?

Mange forskellige havesorter af artshybriden findes.

De storbladede udgaver er muligvis specielt hybriden imellem Ilex aquifolium og den kanariske udgave af Ilex perado, nemlig underarten I.p. ssp. platyphylla.

Måske skal både I. aquifolium og de forskellige udgaver af I. perado alle sammen regnes for underarter af en og samme art? Der i så fald skal hedde Ilex aquifolium. Det vil i praksis sige nedlæggelse af I. perado som art - og dermed osse ændre status for I. Xaltaclerensis fra at være en artshybrid til at være en underartshybrid.

Levested

: Selvsået i skovmiljøer. Ikke nødvendigvis havenært, da der sker fuglespredning.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Stace, Clive, 2010, New Flora of the British Isles. 3rd edition. Cambridge University Press.

De senest indberettede arter i Naturbasen: