Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Eva Scheel
    Foto: Eva Scheel
  • Fotograf: Emil  Førby
    Foto: Emil Førby

Atlas

: Blågrøn Kristtorn overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Unge kviste blålige og påfaldende tykke - for en Kristtorn. Blade nogenlunde plane - og hele skuddet kan være plant (bladmosaik), fordi de ellers skuestillede blade vrider stilken. www.fugleognatur.dk...show_message

Bladene er mindre og knap så tornede/stikkende som hos den rene Alm. Kristtorn. Busken forbliver lav (op til 1,5m?) og tætkvistet. www.fugleognatur.dk...show_message

Blågrøn Kristtorn
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Eva Scheel

Variation

: Dårligt kendt. www.google.dk/search...

Forveksling

: Kan nemt forveksles med havesorter af den rene art, Ilex aquifolium. Det vides ikke, om Ilex Xmeserveae krydser tilbage med Alm. Kristtorn.

Kan i sjældne tilfælde osse forveksles med Mahonie (Mahonia aquifolium sensu lato). Eller måske med Storbladet Kristtorn?

Udbredelse

: Blågrøn Kristtorn har ingen naturlig udbredelse, da den er en kunstig artshybrid.

Ret almindeligt dyrket i Danmark.

www.fugleognatur.dk...show_message

Få forvildede fund fra Midtjylland og Odense by.

Blågrøn Kristtorn - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Bladene ses hele året. www.fugleognatur.dk...show_message

Frugtsætning sidst på året - i haver.

Et blomsterbillede i Galleriet på F&N er fra november. Remontering?

Tidsmæssig fordeling

af Blågrøn Kristtorn baseret på Naturbasens observationer:
Blågrøn Kristtorn - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Blågrøn Kristtorn - månedlig fordeling

Biologi

: Kunstigt fremdrevet artshybrid. Skulle være mere kuldetålende end den rene Alm. Kristtorn.

Angiveligt fremavlet sidst i 1960erne til brug i det nordøstlige USA, hvor Alm. Kristtorn ikke trives. De brugbare sorter blev udvalgt blandt krydsninger imellem den østasiatiske kuldetilpassede Ilex rugosa og arten Ilex aquifolium (Alm. Kristtorn).

Levested

: Moderne havebusk. Forvilder kun sjældent i Danmark - endnu da.

Det kan nok ikke helt udelukkes, at nogle af de ganske få fund af denne hybrid gjort ude i den danske "natur" alligevel kunne være udplantede?

Hvis ikke, så danner hybriden modne frugter i haver. Disse fuglespredes åbenbart, og nye buske spirer frem af levedygtige frø. Dette er set i Den Jyske Skovhave www.fugleognatur.dk/art2...

Mon hybridsorterne er frøréne?

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Knap nok nævnt i dansk litteratur.

De senest indberettede arter i Naturbasen: