Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Hanne Bertelsen
    Foto: Hanne Bertelsen
  • Fotograf: Hanne Bertelsen
    Foto: Hanne Bertelsen
  • Fotograf: Hanne Bertelsen
    Foto: Hanne Bertelsen

 Figur

Atlas

: Almindelig Mælkeurt overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En indtil 20 cm. høj flerårig plante med pælerod og kort, mangegrenet jordstængel, hvorfra der udgår nedliggende til opstigende stængler med spredstillede, lancetformede blade,

Stænglerne har endestillede, mangeblomstrede klaser med blå eller røde til rødlille, sjældnere hvide, blomster.

Blomsten er noget kompliceret og sammensat og uregelmæssigt opbygget: Der er 5 bægerblade, hvor de 2 indre er store og farvede , medens de 3 andre er små, smalle og grønne. Der er kun 3 kronblade, som er vokset sammen ved grunden og danner en snæver, rørformet krone med 2 udstående sideflige og en bådformet udhulet midterflig, der omslutter de 8 støvdragere og den 2-bladede støvvej (griffel). Kronens midterflige er fortil udstyret med små, frynselignende flige.

Støvdragerne er sammenvokset med kronbladene, og støvknapperne sidder i 2 bundter på kornrørets inderside. Støvvejen (griflen) har w-rummet frugtknude og 2-fliget griffel, hvis forreste flige har form som en ske og opfanger det pollen, der ved blomstringens begyndelse udtømmes fra støvknapperne, medens den bagerste griffelflig fungerer som normalt støvfang.

Frugten er en 2-rummet kapsel med 2 ret store, hårede frø, der har et olieholdigt vedhæng, der efterstræbes af myrer.

Almindelig Mælkeurt
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Hanne Bertelsen

Forveksling

: Slægten Mælkeurt er let at kende ud fra den meget karakteristiske blomst. Adskillelsen af slægtens 3 danske arter kan volde lidt vanskeligheder.

Bitter Mælkeurt har basalt bladroset, hvilket Almindelig Mælkeurt ikke har. Strengene på de 2 forstørrede, farvede bægerblade er ikke sammenløbende i spidsen, hvor de er netformet sammenløbende hos Almindelig (og Spæd) Mælkeurt.

Spæd Mælkeurt har de nedre blade modsatte, hvor alle blade er spredte hos Almindelig Mælkeurt. Strengene på de 2 forstørrede bægerblade er ret utydeligt forbundet i spidsen, tydeligt hos Almindelig Mælkeurt. Kapslens vinger er 0,1-0,2 mm. brede, 0,5 mm. brede hos Almindelig Mælkeurt. Spæd Mælkeurt har 5-10 blomster i klasen, Almindelig Mælkeurt 15-25.

Udbredelse

: Ret hyppig i Vest- og Nordjylland - ellers hist og her og med vigende hyppighed.
Almindelig Mælkeurt - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-august.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Mælkeurt baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Mælkeurt - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Mælkeurt - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med insektbestøvning.

Frøene spredes af myrer, der efterstræber frøenes olieholdige vedhæng og slæber afsted med frøene.

Etymologi:

Polygala af græsk polygalon: poly: meget og gala: mælk, fordi planten blev tilskrevet den egenskab at kunne forøge køernes mælkeydelse. Det danske navn er tilsvarende forklaret. Vulgaris (latin) er almindelig.

Levested

: Sandede overdrev, tørre enge, grønsværklit, kalkgrave.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: