Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jørgen Stefansen
    Foto: Jørgen Stefansen
  • Fotograf: Paul Verner Jørgensen
    Foto: Paul Verner Jørgensen
  • Fotograf: Ivan Jensen
    Foto: Ivan Jensen

Atlas

: Spæd Mælkeurt overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: 5-15 cm nedliggende, grenet urt med spinkel stængel. Blomstrer maj-sept. Bladene på den nederste del af stænglen små, brede og modsatte, øvre blade spredte, ægformede, helrandede, spidse, glatte på overfladen. I enden af skuddene klaser med 3-10 kortstilkede blomster. 5 bægerblade, hvoraf de 2 er store, oftest mørkeblå, sjældnere lysviolette eller hvide netstrengede vinger, der giver planten dens signalfarve. Kronblade lyseblå og sammenvokset til et bæger, hvorfra 8 sammenvoksede, fligede støvblade stikker ud. Kapslen har en smal vingekant.
Spæd Mælkeurt
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Dan Hua Wang

Variation

: Stængelbladene kan være lysegrønne eller mørkt grønbrune med glat til blank overside.

Forveksling

: Kan forveksles med både Almindelig og Bitter mælkeurt. Alm Mælkeurt har ikke modsatte, men kun spredte stængelblade, mens Bitter mælkeurt har bladroset til forskel fra de to andre mælkeurter.

Udbredelse

: Sjælden i Danmark.
Spæd Mælkeurt - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den ses i blomstringsperioden maj-september.

Tidsmæssig fordeling

af Spæd Mælkeurt baseret på Naturbasens observationer:
Spæd Mælkeurt - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Spæd Mælkeurt - månedlig fordeling

Biologi

: Vokser på næringsfattig jordbund fx klitlavninger og heder. Kapslerne spredes af myrer, der samler dem i den tro, at de er fødeemner. Mælkeurt trives på afgræssede marker, og bønderne antog tidligere, at planten øgede køernes mælkeproduktion. Deraf navnet. Nu sjælden og i tilbagegang. Skønnes reduceret med mindst 50% gennem de seneste 20 år. På den danske Rødliste 2011 anført som "næsten truet". Helt forsvundet i visse dele af Nordtyskland i takt med driftsændringer i landbruget.

Levested

: Kystnære områder i Europa, i Danmark især i Vestjylland. Der er dog rapporteret enkelte fund fra Midtjylland og Lolland. Vokser ofte sammen med Mosetroldurt.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den nye nordiske flora. 2. udg. 2014.

Den danske Rødliste. Fagdatacenter for Biodiversitet og Terristrisk Natur.

De senest indberettede arter i Naturbasen: