Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Stig Madsen
    Foto: Stig Madsen
  • Fotograf: Hjalte Kjærby
    Foto: Hjalte Kjærby
  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang

Atlas

: Bitter Mælkeurt overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Den har pælerod og kortforgrenet jordstængel, hvorfra der udgår indtil 20 cm. lange, blomsterbærende stængler fra et grundstillet bladroset.

Alle brede er spredte, og de nedre blade i reglen tydeligt større end de øvre.

Blomsterfarven er oftest stærkt blå (mørkere blå end hos Almindelig og Spæd Mælkeurt), men kan også være blegblå-næsten hvid.

Blomsterbygningen er som hos Almindelig Mælkeurt.

De 2 forstørrede, farvede bægerblade har strenge, som ikke er indbyrdes forbundne i spidsen af bægerbladet.

Bitter Mælkeurt
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Dan Hua Wang

Forveksling

: Slægten Mælkeurt kendes let på den karakteristiske blomsterbygning. Adskillelsen af de 3 arter kan volde vanskeligheder.

Almindelig og Spæd Mælkeurt, har strengene på de 2 forstørrede bægerblade indbyrdes forbundne i spidsen og tydeligt mere lysblå blomsterfarve. Ingen af de 2 har grundroset, som Bitter Mælkeurt har det.

Almindelig og Spæd Mælkeurt har stængelblade, hvor de øvre er af længde med eller længere end de nedre; hos bitter Mælkeurt er de nedre i reglen tydeligt større end de øvre.

Bitter Mælkeurt har kapslen bredere end lang, hvor den er længere end bred eller højst lige så lang som bred hos Almindelig Mælkeurt.

Udbredelse

: Den er sjælden og har sine fleste forekomster i Nordjylland. Dog har den vokset på det inddæmmede Vestamager og er der måske stadig.
Bitter Mælkeurt - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-august.

Tidsmæssig fordeling

af Bitter Mælkeurt baseret på Naturbasens observationer:
Bitter Mælkeurt - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Bitter Mælkeurt - månedlig fordeling

Biologi

: Samme bestøvnings- og spredningsbiologi (myrespredning) som hos Almindelig Mælkeurt.

Etymologi: se Almindelig Mælkeurt.

Levested

: Kalkbund på skrænter og overdrev.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: