Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Ole Martin
  Foto: Ole Martin
 • Fotograf: Jørgen Vesterdal Jørgensen
  Foto: Jørgen Vesterdal Jørgensen
 • Fotograf: Finn M. Hansen
  Foto: Finn M. Hansen

 Figur

 • Figur 1
  Figur 1. De indadbøjede flige af det stjerneformet opsprækkende yderlag er karakteristisk for arten. Endvidere er mundingen udifferentieret, sporebeholderen glat-melet og så godt som ustilket.

Svær at bestemme!

Bør bestemmes / bekræftes i forum på basis af gode fotos, mundingen (= peristomet) bør være tydeligt.

Kendetegn

: Frynset Stjernebold har som andre arter i slægten et frugtlegeme med 2-laget væg, hvor ydervæggen sprækker stjerneformet op, hvorved sporebeholderen hæves op.

Sporebeholderen har en åbning i spidsen, hvor sporerne kan sprøjtes ud.

Frynset stjernebold er 4-8 cm bred og har ustilket sporebeholder. Sporebeholderens munding er ustribet og ikke tydeligt afgrænset fra den øvrige sporehusbeholder ved strukturer eller farver.

Yderlaget sprækker stjerneformet op i typisk 5-8 brede, spidse flige.

Frynset Stjernebold har på karakteristisk vis yderlagets stjerneformede flige bøjet ind under frugtlegemet, hvor hos andre arter stjernespidserne peger skråt udad eller nedad.

Frugtlegemet er nærmest kugleformet og i starten helt eller delvis underjordisk, men hæves op, når yderlaget sprækker stjerneformet op.

Frynset Stjernebold
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Martin

Variation

: Arten er meget variabel.

Forveksling

: Andre arter har tydeligt furet-stribet munding på sporebeholderen, munding der er adskilt fra den øvrige sporehusbeholder ved strukturer eller farver, stilket sporebeholder eller flige, der ikke bøjer ind under frugtlegemet, men har spidser, der peger nedad eller udad.

Specielt har den meget lignende Kødet Stjernebold flige, der ikke bøjer ind under frugtlegemet, men flige, der peger nedad til skråt udad.

Krave-Stjernebold og Stilket Stjernebold har tydeligt stilket sporebeholder. Dværg-Stjernebold har kortstilket sporebeholder og er næsten altid iøjnefaldende mindre.

Udbredelse

: Frynset Stjernebold er ret sjælden i Danmark, men dog fundet så mange gange, at den på den nye rødliste har status LC - least concern - ikke truet.
Frynset Stjernebold - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Som andre stjernebolde danner den frugtlegemer om efteråret, typisk ultimo august-primo oktober. Frugtlegemerne er ret bestandige og kan ofte erkendes frem til vinteren. Ja, sågar også året efter hen på sommeren, især Kødet og Krave.

Tidsmæssig fordeling

af Frynset Stjernebold baseret på Naturbasens observationer:
Frynset Stjernebold - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Frynset Stjernebold - månedlig fordeling

Biologi

: Frynset Stjernebold er en ikke-mykorrhizasvamp, der lever af at nedbryde dødt plantemateriale, typisk løv- eller nåleførne.

Ellers afviger dens biologi ikke fra øvrige storsvampes.

Levested

: Løv- og nåleskov og krat, gerne på kalkholdig bund.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danske Storsvampe, redigeret af af Jens H. Petersen og Jan Vesterholt (mange forfattere), Gyldendal 1990 i samarbejde med Foreningen til Svampekundskabens Fremme, ISBN 87-01-09932-9.

Danske Svampenavne. Jens H. Petersen & Jan Vesterholt 2003

De senest indberettede arter i Naturbasen: