Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jan  Sørensen
    Foto: Jan Sørensen
  • Fotograf: Per Taudal Poulsen
    Foto: Per Taudal Poulsen
  • Fotograf: Pernille Rilau
    Foto: Pernille Rilau

 Figur

Kendetegn

: Vigtige bestemmelseskaraktere: poren i toppen af sporebeholderen er siddende, helt uden stilk, uregelmæssigt trævlet, ikke furet.Mundingen er afgrænset ved en ringformet forsænkning

Frugtlegemerne er i begyndelsen løgformede, men snart sprækker ydervæggen op i et antal flige (typisk 5-8), så sporebeholderen blottes og siden hæves op fra underlaget.

Sporebeholderen er 3-4 cm. bred og grålig-lyst læderbrun ig dækket af en tør, pergamentholdig væg.. Dens munding er uregelmæssig trævlet og ret ustruktureret.

Frugtlegemerne er ret bestandige, og kan undertiden erkendes foråret efter i mere eller mindre mumificeret form.

Kødet Stjernebold
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Per Taudal Poulsen

Variation

: Der er en betydelig variation i antal flige.

Forveksling

: Slægten stjernebold er let genkendelig, men artsadskillelsen er i flere tilfælde vanskelig.

Sporebeholderen ru: Ru Stjernebold, Vortet Stjernebold.

Sporebeholderen stilket: Dværg-, Krave- og Stilket Stjernebold.

Sporebeholderens munding tydligt stribet-furet: Ru, Vortet, Navle-,Dværg-, Krave-, Stilket Stjernebold.

Frugtlegemet kun fasthæftet i fligenes spidser: Firfliget og Stejl Stjernebold.

Sporebeholderens munding afgrænset ved fure eller farveforskel: Frynset og Kødfarvet Stjernebold.

Sporebeholderens væg hård, sortbrun, ikke kødet: Steppe-Stjernebold.

Udbredelse

: Den almindeligste af de danske stjernebolde. Hist og her til temmelig sjælden på egnede voksesteder i hele landet.
Kødet Stjernebold - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan ses i vækst august-oktober, men mumificerede eksemplarer kan ses derefter.

Tidsmæssig fordeling

af Kødet Stjernebold baseret på Naturbasens observationer:
Kødet Stjernebold - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Kødet Stjernebold - månedlig fordeling

Biologi

: En nedbrydersvamp, der ikke danner mykorrhiza. Den kan stå i hekseringe.

Levested

: Fugtige, muldrige lokaliteter i skov, krat, parker, tilgroede moser og gamle haver.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Svampe, Jan Vesterholt, Gyldendal 2004, ISBN 87-02-02911-1

De Danske Svampenavne. Jens H. Petersen & Jan Vesterholt 2003

De senest indberettede arter i Naturbasen: