Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jesper Reibel
    Foto: Jesper Reibel
  • Fotograf: Elisabeth Siegel
    Foto: Elisabeth Siegel
  • Fotograf: Thomas  Thelle
    Foto: Thomas Thelle

Kendetegn

: Tubulifera er en af to underordener i familien Thysanoptera (Trips).

Den kendes lettest fra Terebrantia på, at det 10. bagkropsled hos den voksne Trips er rørformet. Ydermere har vingede eksemplarer af Tubulifera også længere "frynser" på vingerne end Terebrantia har.

Hos larven er 10. bagkropsled rørformet, mens det rudimentære 11. led er ringformet og forsynet med to særlig lange børster. Larverne kan også kendes fra Terebrantia på, at følehornenes led ikke er ringfurede og forsynede med små børster på ringene.

Tubulifera ubest.
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Elisabeth Siegel

Variation

: Der er mindre variation indenfor denne underorden end i Terebrantia, da der kun findes en enkelt familie, Phlaeothripidae i Terebrantia. Dog ser man stadig en relativt stor variation.

Tubulifererne er i Danmark repræsenteret ved 31 arter.

Forveksling

: Kan primært forveksles med Terebrantierne, men også til dels visse mindre rovbiller (Staphylinidae).

Udbredelse

: Tubulifera kan findes i hele Danmark, men arternes udbredelse varierer meget indenfor gruppen.
Tubulifera ubest. - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Året rundt, med variation indenfor arterne og de enkelte udviklingsstadier.

Tidsmæssig fordeling

af Tubulifera ubest. baseret på Naturbasens observationer:
Tubulifera ubest. - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Tubulifera ubest. - månedlig fordeling

Biologi

: Tubulifererne er mest barkboere, mange arter lever dog på græs eller blade og i blomster. De fleste suger plantersafter, mens nogle lever af svampesporer. Mange af barkboerne af svampe og alger.

Tubuliferernes bevægelser er ofte langsomme, ingen kan springe, sådan som Terebrantierne. En del af arterne indenfor Tubulifera, både larver og voksne Trips, forsøger at forsvare sig mod fjendes angreb. Dette kan både iagttages i naturen og ved eksperiment. Hvis man f.eks. angriber dyrene med en fin pensel eller en pind, bøjer de med en bevægelse den bagkrop med spidsen mod angriberen, næsten som ørentvisten. Når den gør sådan, kommer en dråbe ekskrementer frem og bliver hængende mellem de lang børster på bagkroppen.

Tubuliferernes larver gennemgår tre puppestadier, hvor Terebrantiernes larver gennemgår to.

Levested

: Under bark, på græs eller blade og i blomster.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
J. Maltbæk, Danmarks Fauna: Frynsevinger eller Blærefødder (Thysanoptera). G. E. C. Gads Forlag 1932

De senest indberettede arter i Naturbasen: