Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Gerda Mogensen
  Foto: Gerda Mogensen
 • Fotograf: Gerda Mogensen
  Foto: Gerda Mogensen
 • Fotograf: Gerda Mogensen
  Foto: Gerda Mogensen

 Figur

 • Figur 1
  Figur 1. Farveskitse af ichneumoniformis

Kendetegn

: Glassværmerfamilien har 15 arter i Danmark. De ligner alle bier eller hvepse med deres gennemsigtige vinger og tværstribede kroppe. Glassværmerne flyver kun om dagen, selvom de systematisk er placeret under natsværmere.

I ældre danske bøger ((Hoffmeyer) brugte man navnet Dipsosphecia ichneumoniformis for denne art. Derefter anvendte man i en årrække navnet Sphinx scopigera, indtil man vendte tilbage til navnet ichneumoniformis. Nu er slægtsnavnet Bembecia.

Bembecia ichneumoniformis er en spinkel glassværmer, med et vingefang på ca. 22 mm. Bagkroppen er sort med mange smalle gule tværstriber (5-6). Forvingerne har orange bestøvning på midtpletten og vingespidsen.

Snyltehveps-Glassværmer
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Brian Willum Petersen

Forveksling

: Arten kan ikke forveksles med andre glassværmere i Danmark.

Udbredelse

: Bembecia ichneumoniformis er meldt fra alle danske distrikter, med undtagelse af Vestjylland. På Fyn er der dog stadig kun ganske få fund fra Nordkysten og Lunge Bjerge, samt Knudshoved ved Nyborg. I Jylland synes Glatved Strand at være en særlig god lokalitet til arten.
Snyltehveps-Glassværmer - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten flyver fra begyndelsen af juni indtil midten af august. Hvis man vil kætsje den over blomster, skulle den være nemmere at se hen imod aften, hvor den flyver langsomt til Rundbælg og andre blomster.

Hannen kan lokkes med feromonproppen, der kaldes API. Den voksne sommerfugl kan træffes flyvende det meste af dagen, men den flyver helst til feromon om formiddagen, fra kl. 9-13.

Tidsmæssig fordeling

af Snyltehveps-Glassværmer baseret på Naturbasens observationer:
Snyltehveps-Glassværmer - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Snyltehveps-Glassværmer - månedlig fordeling

Biologi

: Larven er 2-årig og lever i roden af forskellige ærteblomstrede planter, den foretrækker især Rundbælg og Kællingetand.

Levested

: Bembecia ichneumoniformis er især knyttet til planter på overdrev, så den er ofte fundet i gamle grusgrave, overdrev og andre meget tørre lokaliteter.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
De Danske Spindere. Skat Hoffmeyer, 1960.

The Sesiidae of Fennoscandia and Denmark. M. Fibiger & N.P. Kristensen, 1974.

Revideret katalog over de danske sommerfugle. Ole Karsholt og Per Stadel Nielsen. 1998

De senest indberettede arter i Naturbasen: