Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Herdis Enggaard Poulsen
    Foto: Herdis Enggaard Poulsen
  • Fotograf: Mogens Frost Christensen
    Foto: Mogens Frost Christensen
  • Fotograf: Kim Møller
    Foto: Kim Møller

Kendetegn

: Vingefang 25-33 mm. Med sine smukke, rosa farver er arten let at kende. Dens farver varierer dog en hel del. På den jyske vestkyst er den væsentlig mere rødlig (både for- og bagvinger er helt karminrøde) end i andre egne af landet, hvor den røde farve er indskrænket til smalle linjer.
Lædermåler
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Rosemaria Rex

Variation

: Se ovenfor.

Forveksling

: Ingen nærliggende.

Udbredelse

: Optræder almindeligt i Vest- og Nordjylland og på Sjællands nord- og vestkyst. Den er sjældnere i de andre landsdele.
Lædermåler - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den flyver i juni/august om natten, men kan jages op om dagen.

Tidsmæssig fordeling

af Lædermåler baseret på Naturbasens observationer:
Lædermåler - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lædermåler - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever overvintrende på visse, gyvel og lyng.

Levested

: Forekommer mest til i den grå klit, men ses også på overdrev og heder nær kysten.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Tommy Dybbro: Hvad finder jeg på stranden. Politiken, 2006.

M.Top-Jensen og M.Fibiger: Danmarks Sommerfugle. Østermarie, 2009.

De senest indberettede arter i Naturbasen: