Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: jens veilgaard vendelbo
    Foto: jens veilgaard vendelbo
  • Fotograf: jens veilgaard vendelbo
    Foto: jens veilgaard vendelbo
  • Fotograf: Emil Frederiksen
    Foto: Emil Frederiksen

Kendetegn

: Gråsisken er først for nylig splittet op i to selvstændige arter: Lille Gråsisken og Stor Gråsisken. Begge arter har en rød pande og sort hage. Voksne hanner har rødt bryst. Fjerdragten er grålig/brunlig og mørkstribet. Stor gråsisken er større og mindre mørkebrun end lille gråsisken. Oversiden er gråbrun med en lysere og mørkstribet overgump. Har to lyse vingebånd. Længde 13-14 cm.
Stor Gråsisken
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Wolle Badura

Forveksling

: Kan forveksles med lille gråsisken (se Kendetegn) og hvidsisken. Kan i flugten minde om tornirisk og bjergirisk.

Udbredelse

: Træk- og vintergæster kan træffes i hele landet.
Stor Gråsisken - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Almindelig som træk- og vintergæst fra oktober til april. Ses ofte i invasioner når der er fødemangel nordpå.

Tidsmæssig fordeling

af Stor Gråsisken baseret på Naturbasens observationer:
Stor Gråsisken - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stor Gråsisken - månedlig fordeling

Biologi

: Lever især af frø fra birk og el. Småflokke ses ofte fouragere i disse træer.

Levested

: Birkeskove. Yngler i Norge, Sverige, Finland og Rusland.

De senest indberettede arter i Naturbasen: