Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Carsten Holm Clausen
  Foto: Carsten Holm Clausen
 • Fotograf: Ole Garsdal Hansen
  Foto: Ole Garsdal Hansen
 • Fotograf: Hanne Farnæs
  Foto: Hanne Farnæs

Kendetegn

: Længde 21 cm. Har en tydelig hvid øjenbrynstribe, hvid malarstribe og vinrøde flanker og undervinger. Ryggen er brun og brystet er hvidt med brune striber/pletter.

Stemme: Trækkaldet er et langtrukkent, hvinende "stiiif" eller "viih", høres især på nattræk i oktober/november. Ganske vidtlydende, kan høres selv i byernes nattelarm.

Vindrossel
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Torben Andersen

Forveksling

: Kan især forveksles med sangdrossel, men denne har ikke hvid øjenbrynstribe eller røde flanker.

Udbredelse

: En meget sjælden ynglefugl i Danmark. Træk og vintergæster ses i hele landet i stort antal.
Vindrossel - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Vindrossel kan ses hele vinteren, men er mest talrig på trækket efterår og forår.

Tidsmæssig fordeling

af Vindrossel baseret på Naturbasens observationer:
Vindrossel - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Vindrossel - månedlig fordeling

Biologi

: En ret sky fugl der især lever af snegle, orme og bær.

Levested

: Yngler hovedsageligt i skov. Kan ses i næsten alle naturtyper om vinteren.

De senest indberettede arter i Naturbasen: