Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Thomas Thelle
  Foto: Thomas Thelle
 • Fotograf: Brian Willum Petersen
  Foto: Brian Willum Petersen
 • Fotograf: Thomas Thelle
  Foto: Thomas Thelle

Kendetegn

: Hører til familien Entomobryidae, som er mellemstore, livlige, springhaler med relativt lange følehorn og lange springgafler. Det fjerde bagkropsled er meget længere end alle andre, foregående led. Kan derudover kendes på en tydelig mørk V-tegning på det fjerde, lange bagkropsled.

Op til 2 mm.

Almindelig Buskspringhale
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Leif H. Sørensen

Variation

: Ikke variation for selve arten, men underarten Entomobrya nivalis forma dorsalis, mangler de forreste tegninger på kropsleddene.

Forveksling

: Forveksles meget nemt med Entomobrya intermedia, som dog kan kendes på de lidt mere "sammenpressede kropsled", og de bølgede, mørke tegninger på siden af kroppen. Derudover er enderne på V-tegningen åbne hos intermedia, mens de er lukkede hos nivalis. Man kan yderligere se en W-tegning på toppen af den mørke V-tegning hos intermedia.

Disse to arter forveksles meget nemt.

Udbredelse

: Almindelig i hele landet. Dette kan dog ikke vides med sikkerhed, grundet at den ofte forveksles med Entomobrya intermedia.
Almindelig Buskspringhale - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Buskspringhale baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Buskspringhale - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Buskspringhale - månedlig fordeling

Biologi

: Artens biologi er identisk med mange andre springhalers. Artens reproduktion foregår ved fuldstændig forvandling, fra æg, som hannen befrugter med spredt sæd. Hunnerne samler så sæden op i et specielt organ, et feromon. Hunnen lægger æggene i jordbunden, hvor de graves ned.

Levested

: Arten er almindelig især på relativt tørre, åbne lokaliteter, f.eks. overdrev og lyngheder. Træffes ofte, også om vinteren, højt oppe på buske og især nåletræer.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
"Insekter i farver" diverse forfattere, Politikens forlag.

De senest indberettede arter i Naturbasen: