Arrhopalites sericus

Se alle 

 ID-billeder

Udbredelse

: I Fjellberg (2007 p. 191) nævnes at arten er fundet af Arne Fjellberg på én dansk lokalitet - Fuglesang Storskov på Lolland. Belæg af disse fund fra 7. juni 2006 blev undersøgt igen 2.februar 2021 af Arne Fjellberg, og det viste sig, at arten ikke er sericus, men secundarius Gisin, 1947 (ikke registreret i Danmark tidligere). A. sericus har kun slanke hår på issen, mens disse hos secundarius er kortere, stiletagtige (spine-like). Dermed er sericus fortsat kun kendt fra én lokalitet i Fana, syd for Bergen.

De senest indberettede arter i Naturbasen: