Se alle 

 ID-billeder

Udbredelse

: I Fjellberg (2007 p. 191) nevner jeg at arten er funnet på én dansk lokalitet - Fuglesang Storskov på Lolland (mitt funn). Jeg har nå (2.februar 2021) sjekket 2 ex. i mikroskopisk preparat samlet av meg 7. juni 2006. Det viser seg at arten ikke er sericus, men secundarius Gisin, 1947 (ikke registrert i Danmark tidligere). A. sericus har kun slanke hår på issen, mens disse hos secundarius er kortere, stilettaktige (spine-like). Dermed er sericus fortsatt kun kjent fra én lokalitet i Fana, sør for Bergen.

De senest indberettede arter i Naturbasen: