Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Benny Bjørneboe Larsen
    Foto: Benny Bjørneboe Larsen
  • Fotograf: Ebbe Kristensen
    Foto: Ebbe Kristensen
  • Fotograf: Ebbe Kristensen
    Foto: Ebbe Kristensen

Kendetegn

: 6 mm. Danmarks største springhale, med følehorn som er længere end kroppen, ofte bagudbøjet i en spiral. Er, som alle andre springhaler, nemme at kende på spring-gaffelen under kroppen.
Spiral-Langhornspringhale
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ebbe Kristensen

Forveksling

: Flere lignende arter med kortere følehorn, blandt andet Pogonognathellus flavescens.

Udbredelse

: Er udbredt i hele landet, dog mest i den østlige del af landet.
Spiral-Langhornspringhale - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Hele året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Spiral-Langhornspringhale baseret på Naturbasens observationer:
Spiral-Langhornspringhale - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Spiral-Langhornspringhale - månedlig fordeling

Biologi

: Artens biologi er identisk med mange andre springhalers. Artens reproduktion foregår ved fuldstændig forvandling, fra æg, som hannen befrugter med spredt sæd. Hunnerne samler så sæden op i et specielt organ, et feromon. Hunnen lægger æggene i skovbunden. Lever af organisk materiale, der i blandt alger og svampehyfer.

Levested

: I skovbunden, nedenunder blade og grene, og i jorden. Kan mange gange findes i landbrugsjord.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
"Små dyr i skoven" af Lars Henrik Olsen, Gyldendal, 2005, 3. udgave, 1. oplag.

De senest indberettede arter i Naturbasen: