Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Paul Verner Jørgensen
    Foto: Paul Verner Jørgensen
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen

Kendetegn

: Etårig og ofte med taglagte frugtlegemer, der er op til 20 x 15 x 2 cm., men ofte mindre.

Hatoversiden er tydeligt filtet og med brunsorte og orangebrune zoneringer og hvid vækstzone og ret skarp rand.

Der er 2-3 ret runde porer pr. mm.

Porefladen er flødefarvet til lyst lædergul og anløber hos friske eksemplarer orangebrunt ved berøring. Der er 2-3 porer pr. mm.

Kødet er sejt og og lyst gulbrunt og lugten er lidt syrlig.

Den vokser på nåletræ.

Gran-Tjæreporesvamp
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Paul Verner Jørgensen

Variation

: Den kan sjældent antræffes på løvtræ.

Forveksling

: Sveden Sodporesvamp har hatte med en overside, der kan ligne i farvemønstre. Men porerne er mindre: 6-7 pr. mm, og porefladen er grå og anløber mørkere gråt ved berøring, lugten ubetydelig, næsten altid på løvtræ.

Løv-Tjæreporesvamp er betydeligt tykkere frugtlegemer og vokser på dødt løvtræ, oftest bøg.

Broget Læderporesvamp har mindre og tyndere frugtlegemer og poreflade som ikke anløber.

Udbredelse

: Den kan findes hist og her til temmelig almindeligt på egnede voksesteder i hele landet.
Gran-Tjæreporesvamp - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Frugtlegemerne kan træffes hele året, men hyppigst i sensæsonen og i milde vintre.

Tidsmæssig fordeling

af Gran-Tjæreporesvamp baseret på Naturbasens observationer:
Gran-Tjæreporesvamp - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Gran-Tjæreporesvamp - månedlig fordeling

Biologi

: Svamp med etårige frugtlegemer, der lever af at nedbryde dødt nåletræ.

Levested

: Dødt nåletræ, især Rød-Gran, men også andet nåletræ.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Svampe, Jan Vesterholt, Gyldendal 2004, ISBN 87-02-02911-1De Danske Svampenavne. Jens H. Petersen & Jan Vesterholt 2003Funga Nordica, mange forfattere.Redaktion: Lise Hansen og Henning Knudsen. Udgivet med støtte fra Aage V. Jensens Fonde. Isbn: 978-87-983961-3-0

De senest indberettede arter i Naturbasen: