Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Robert Luttik
    Foto: Robert Luttik
  • Fotograf: Jeppe Lyngsø
    Foto: Jeppe Lyngsø
  • Fotograf: Finn Lillethorup
    Foto: Finn Lillethorup

Kendetegn

: Vingefang: 23-29 mm. Både for- og bagvingerne er brun-orange, med gullige, bølgede streger. På for- og bagvinger er der desuden hhv. 2 og 1 små, sorte pletter.
Toplettet Seglvinge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Robert Luttik

Variation

: De gullige streger kan variere en del i form.

Forveksling

: Kan let forveksles med sin nære slægtning Watsonalla cultraria, men denne har kun én sort plet på forvingerne, ofte slet ingen.

Udbredelse

: Er udbredt og almindelig i næsten hele landet, men fåtallig i Vendsyssel og det centrale Jylland.
Toplettet Seglvinge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten har to årlige generationer. Imago flyver i maj-juni og igen i juli-september. Larven kan findes i juni-juli og august-oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Toplettet Seglvinge baseret på Naturbasens observationer:
Toplettet Seglvinge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Toplettet Seglvinge - månedlig fordeling

Biologi

: På lokaliteterne ses arten ofte i antal, også om dagen, hvor den flagrer omkring. Om natten kommer den velvilligt til lys. Larven lever af egeblade.

Levested

: Typisk et egeskovsdyr, men kan også træffes uden for lokaliteterne.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Michael Fibiger & Morten Top-Jensen: Danmarks Sommerfugle, 2009.

Per Stadel Nielsen: Den lille Grå, 2000.

De senest indberettede arter i Naturbasen: