Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Kim Biledgaard
    Foto: Kim Biledgaard
  • Fotograf:  Peter Nielsen
    Foto: Peter Nielsen
  • Fotograf: Torben Andersen
    Foto: Torben Andersen

Kendetegn

: Lomvie er en alkefugl med et brunligt hoved, ryg og vingeoverside, og hvid bug og vingeunderside. Den har et langt og spidst næb. I flugten stikker fødderne længere bagud en halen og armhulen er mørk. I vinterdragten er flankerne brunstribede og siden af hovedet er hvidt med en tynd "bakkenbart".
Lomvie
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Esben Flemming Hansen

Forveksling

: Lomvie kan forveksles med Alk. Alken virker mere sort og har et kort og afrundet næb. I flugten har alken hvide armhuler og fødder der er kortere end halen. Endvidere virker vingerne til at sidde midt på alken i flugten, hvor de hos lomvie er placeret længere mod hovedet.

Udbredelse

: Lomvie er udbredt i hele Nordaltanten, dvs. på den Nordamerikanske østkyst, Grønland, Island, Færøerne, Norge, Storbritannien og ned til Portugal.
Lomvie - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Lomvie kan ses hele året. Trækfuglene ses mest talrigt om efteråret i oktober-november, og ynglefuglene ses primært fra februar-juni.

Tidsmæssig fordeling

af Lomvie baseret på Naturbasens observationer:
Lomvie - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lomvie - månedlig fordeling

Biologi

: Lomvie er som andre alkefugle en fantastisk dykker som fanger fisk på 30-40 meter vand - nogle gange dybere. Fuglenes livsstrategi er at blive gamle, men til gengæld kun lægge ét æg om året. Dette gør fugle følsomme overfor eksempelvis olieforurening, da det tager meget lang tid for bestanden at genoprette bestandsniveauet.

Levested

: Lomvie yngler i Danmark kun på Græsholm ved Christiansø.

Udenfor yngletiden kan fuglene ses talrigt i alle de danske farvande, mest talrig i Skagerak og Kattegat.

Trusler

: Olieforurening og andre miljøfarlige stoffer fra skibstrafikken.

De senest indberettede arter i Naturbasen: