Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Kim Petersen
    Foto: Kim Petersen
  • Fotograf: Kim Vognsen
    Foto: Kim Vognsen
  • Fotograf: Elsebeth Hauge
    Foto: Elsebeth Hauge

Kendetegn

: Vingefang: 15-22 mm. Forvingerne er hvide. Vingesømmet er mørkt med en række blå-grå pletter. Ved randen er der en mørkebrun plamage, og midt på vingen er der en stor gullig plet. Bagvingerne er ligeledes hvide, men med en sløret skygge langs vingesøm og rand.
Silkevinge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kim Vognsen

Forveksling

: Glaucata har et meget specielt udseende i forhold til danske sommerfugle. Den kan derfor ikke forveksles med andre arter.

Udbredelse

: Udbredt og almindelig i hele Danmark, men ses mest enkeltvist. Fundene er meget spredte i Jylland.
Silkevinge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Glaucata har to årlige, korte generationer. Sommerfuglen ses derved i maj-juni og igen i juli-september. Larven i maj-juni og august-oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Silkevinge baseret på Naturbasens observationer:
Silkevinge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Silkevinge - månedlig fordeling

Biologi

: Sommerfuglen kommer ofte til lyslokning, sjældnere sukkerlokning. Larven lever især på tjørn og slåen.

Levested

: Arten ses ofte i skovbryn, men er generelt ikke kræsen i sit valg af levesteder, såfremt foderplanterne er tilstede.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Michael Fibiger & Morten Top-Jensen: Danmarks Sommerfugle, 2009.

Per Stadel Nielsen: Den lille Grå, 2000.

De senest indberettede arter i Naturbasen: