Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Ronald Toft
    Foto: Ronald Toft
  • Fotograf: Ronald Toft
    Foto: Ronald Toft

Kendetegn

: Arten kendes umiddelbart på sin kraftige lugt af mandelessens/selleri/estragon sammenholdt med, at den vokser under gran og har typiske sneglehattekarakterer.

Hatten er 4-8 cm bred, hvælvet til affladet, evt. lidt nedtrykt i midten, klæbrig og lysegrå.

Stokken er 5-10 cm x 0,5-1 cm, cylindrisk, hvidlig, tør og med hvidlige til grågule fnug.

Lamellerne er middelsmalle, middelbrede og hvide til gråhvide og bredt tilvoksede til kort nedløbende.

Vellugtende Sneglehat
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ronald Toft

Forveksling

: Vellugtende sneglehat er let at kende på den kraftige selleriagtige lugt i forbindelse med de tilhæftede til nedløbende lameller og den fnuggede stok.

Mørkprikket Sneglehat, som også vokser under gran, kan ligne, men er nærmest lugtløs.

Vellugtende Tragthat, som den ofte deler voksesteder med, har omtrent den samme kraftige sellerilugt, men ligner ikke synderligt, og har bl.a. ikke fnugget stok.

Udbredelse

: Den er ret almindelig på egnede voksesteder i hele landet. Den kan lokalt være meget talrig.
Vellugtende Sneglehat - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: September-oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Vellugtende Sneglehat baseret på Naturbasens observationer:
Vellugtende Sneglehat - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Vellugtende Sneglehat - månedlig fordeling

Biologi

: Den danner mykorrhiza med gran, især Rødgran.

Levested

: Den vokser under gran, og som regel i mos.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Funga Nordica,Henning Knudsen & Jan Vesterholt et al,Nordsvamp 2008, udgivet med støtte af Aage V. Jensens Fonde, ISBN: 978-87-983961-3-0

Danske Storsvampe, redigeret af af Jens H. Petersen og Jan Vesterholt (mange forfattere), Gyldendal 1990 i samarbejde med Foreningen til Svampekundskabens Fremme, ISBN 87-01-09932-9.

De senest indberettede arter i Naturbasen: