Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang
  • Fotograf: Camilla Lund  Kristensen
    Foto: Camilla Lund Kristensen
  • Fotograf: Anders Lorenzen
    Foto: Anders Lorenzen

Atlas

: Langbladet Soldug overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Langbladet Soldug har en roset af oprette, langstilkede, lancetformede blade med en 3-4 cm. lang bladplade. Bladene har en bred, afrundet spids og smalner gradvis til i stilken.

Blomsterskafter er opret og kan blive dobbelt så langt som bladene.

Langbladet Soldug
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Dan Hua Wang

Forveksling

: Der er kun forvekslingsmuligheder inden for slægten.

Rundbladet Soldug har kredsrunde blade.

Liden Soldug har ægformet-dråbeformede blade, der kun bliver ca. 1 cm. lange.

Udbredelse

: Den er sjælden i Vestjylland og meget sjælden eller fraværende i resten af landet.
Langbladet Soldug - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Langbladet Soldug blomstrer i juli.

Tidsmæssig fordeling

af Langbladet Soldug baseret på Naturbasens observationer:
Langbladet Soldug - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Langbladet Soldug - månedlig fordeling

Biologi

: Biologien er den samme som Rundbladet Soldugs, og beskrivelsen der er gyldig for alle 3 danske arter Soldug.

Etymologi: Navnebetydningen af slægtsnavnet er forklaret under Rundbladet Soldug. Artsnavnet anglica betyder engelsk - uden at denne sammenhæng er særlig logisk. Det danske artsnavn er selvforklarende.

Levested

: Langbladet Soldug er ikke så kalkskyende og knyttet til næringsfattige spagnumsamfund som de andre danske arter i slægten. Man kan finde den voksende på ret humusfattig bund i hedeområder mv.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032-2

Skytte-Christiansen: Danmarks Vilde Planter 1956 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: