Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Paul Verner Jørgensen
    Foto: Paul Verner Jørgensen
  • Fotograf: Paul Verner Jørgensen
    Foto: Paul Verner Jørgensen
  • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
    Foto: Vilhelm Dalgaard

Atlas

: Liden Soldug overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Liden Soldug har en bladroset af små, langstilkede, omvendt ægformede til aflangt dråbeformede blade. Bladene er til forskel fra Rundbladet Soldugs ret oprette Den har et blomsterskaft, der højst bliver 10 cm. højt og kun rager lidt længere op end bladene; det er ved grunden nedliggende, men bøjer brat opad.
Liden Soldug
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: jan kunstmann

Forveksling

: Liden Soldug kendes let fra Rundbladet Soldug på den æg-dråbeformede bladfacon og blade der kun er ca. 1 cm. lange. Langbladet Soldug har aflange 3-4 cm. lange, nærmest lancetformede blade.

Udbredelse

: Liden Soldug forekommer hist og her til temmeligt sjældent i Nord- og Vestjylland. I resten af landet er den sjælden eller fraværende. Arten er i tilbagegang på grund af tilgroning og eutrofiering af voksestederne.
Liden Soldug - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juli-august, og er svær at få øje på uden for blomstringstiden.

Tidsmæssig fordeling

af Liden Soldug baseret på Naturbasens observationer:
Liden Soldug - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Liden Soldug - månedlig fordeling

Biologi

: Liden Soldug har samme biologi som Rundbladet Soldug, se denne

Etymologi: Den er forklaret ved Rundbladet Soldug. Det latinske artsnavn intermedia sigter til, at bladformen er midt imellem Rundbladet og Langbladet Soldugs.

Det Danske artsnavn er selvforklarende.

Levested

: Den er ikke i så udpræget grad som Rundbladet Soldug knyttet til tørvemos, men kan også vokse i fugtige hede- og klitlavninger, Den kan dog også træffes samme steder som Rundbladet Soldug i tørvemos, hvor mossets vækst ikke er for stærk.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032-2

Skytte-Christiansen: Danmarks Vilde Planter 1956 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: