Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ken Jensen
    Foto: Ken Jensen
  • Fotograf: Ib Fagerlund
    Foto: Ib Fagerlund
  • Fotograf: Toke Andreasen
    Foto: Toke Andreasen

Atlas

: Skovskarnbasse overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde 14-20 mm. Imago er sort med blåt metalskær, især på undersiden. Dækvingerne er svagt længdestribede.
Skovskarnbasse
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Emil Frederiksen

Variation

: Udover størrelsen er der ikke megen variation i udseende.

Forveksling

: Den kan især forveksles med Glat skarnbasse (Trypocopris vernalis), som dog har næsten helt glatte dækvinger, og evt. Markskarnbasse (Geotrupes spiniger) og Overdrevskarnbasse (Geotrupes stercorarius), som gennemsnitligt er noget større, mere hvælvede og har kraftigt længdestribede dækvinger.

Udbredelse

: Den er udbredt over næsten hele landet bortset fra nogle af de mindre øer, og den er efterhånden blevet vores almindeligste skarnbasseart, idet de øvrige alle er i tilbagegang.
Skovskarnbasse - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Bortset fra vintermånederne kan den træffes næsten hele året rundt, ofte travende på veje og stier, af og til flyvende.

Tidsmæssig fordeling

af Skovskarnbasse baseret på Naturbasens observationer:
Skovskarnbasse - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Skovskarnbasse - månedlig fordeling

Biologi

: Den har avanceret yngelpleje, idet larverne lever af en gødningssubstans, som er bragt ned i et gangsystem under jorden af et af forældredyrene. Som regel er der cirka én årlig generation, idet den overvintrer som imago, men artens livscyklus kan givetvis variere noget.

Levested

: Den lever overvejende i skov og krat, hvor den opsøger og lever under frisk gødning, især fra hjorte. Den er dog ikke kræsen og kan tage til takke med lidt af hvert, også rådnende svampe fortærer den af og til.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Bergsøe, V., 1915: Fra Mark og Skov. Bd. 1.

Hansen, V., 1925: Torbister. Danmarks Fauna. Bd. 29.

Jørum, P., 2005: Torbister. Den Danske Rødliste. www.dmu.dk

De senest indberettede arter i Naturbasen: