Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ebbe Kristensen
    Foto: Ebbe Kristensen
  • Fotograf: Ebbe Kristensen
    Foto: Ebbe Kristensen
  • Fotograf: Finn M. Hansen
    Foto: Finn M. Hansen

Kendetegn

: Vigtige kendetegn:

En ofte stor enårig træboende poresvamp med tydeligt uregelmæssigt strakte porer i forholdet 1:1,5-1-4. Porefladen er hvidlig og ændrer ikke farve ved berøring.

Hatten er meget sej og bliver indtil 25 x 12 x 4 cm. (undertiden endnu større) og har ofte en tydelig pukkel, der på især ældre eksemplarer er tydeligt grøn af algebevoksninger. Den er dunet-filtet.

Puklet Læderporesvamp
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Yvonne Engmann

Variation

: Arten er meget variabel i størrelse. Hos unge eksemplarer er porerne tættere og mindre, men i reglen tydeligt strakte.

Forveksling

: Rødmende Læderporesvamp har også strakte porer, men læderbrune til rødbrune farver på hatten - og poreflade, der anløber rødligt ved berøring.

Håret Læderporesvamp har fladt udbredte, kun indtil 2 cm tykke frugtlegemer, der er kraftigt opret hårede og også kan have grønne algebevoksninger; men porerne er runde til kantede og ikke tydeligt strakte.

Birke-Læderporesvamp har næsten lamelagtige porer.

Broget Læderporesvamp har bæltede, tynde kun ca. 0,6 cm tykke frugtlegemer.

Ege-Labyrintsvamp har udpræget labyrintisk-gaffelgrenede porer og en langt mere knudret-uregelmæssig vækst.

Udbredelse

: Den er meget almindelig på egnet substrat i hele landet.
Puklet Læderporesvamp - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Året rundt, men har størst vækst i fugtige perioder efterår-vinter.

Tidsmæssig fordeling

af Puklet Læderporesvamp baseret på Naturbasens observationer:
Puklet Læderporesvamp - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Puklet Læderporesvamp - månedlig fordeling

Biologi

: Puklet Læderporesvamp lever af at nedbryde træ, og vokser på døde eller døende løvtræer og løvtræsved af mange forskellige arter, ofte på stubbe.

Den danner hvidmuld, d.v.s. nedbryder lignin i træet.

Levested

: Skove og andre steder, hvor der er egnet substrat.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Jan Vesterholt: Danmarks Svampe, Gyldendal 2009, ISBN: 978-87-02-07936-4

De senest indberettede arter i Naturbasen: