Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Dahlgreen
    Foto: Ole Dahlgreen
  • Fotograf: Ole Dahlgreen
    Foto: Ole Dahlgreen
  • Fotograf: Ole Dahlgreen
    Foto: Ole Dahlgreen

Svær at bestemme!

De to danske ferskvandsarter af slægten Gammarus (G. lacustris og G. pulex) er meget svære at kende fra hinanden uden at se smådetaljer under stereolup, og de er sikkert ofte blevet sammenblandet under navnet Ferskvandstangloppe (Gammarus pulex). I småsøe

Kendetegn

: G. laucustris har en olivengrøn farve

Halevedhæng ( Uropod III ) De to inderste er mere end 2/3 så lange som de yderste

Epimer II : Bagerste hjørne er spidsvinklet

Antenne 1 er kun ca. 1/3 af kropslængden. Flagellen på hannen er uden børster på den sensoriske setae

G. lacustris er større end G. pulex.

Gnathopods ( klosakse ) er også større og kraftigere

Gammarus lacustris
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Dahlgreen

Forveksling

: Kan forveksles med især Gammerus pulex, Gammerus Zaddachi og Pallaseopsis quadrispinosa

Hos G. Pulex har Epimer II og III og ikke samme form og bagerste hjørne er kun spids på Ep III ( dog mindre spids end hos G lacustri ) , men ikke på Ep II

Udbredelse

: Europa, Asien og Nord- Amerika

I Danmark blev G. Lacustris først erkendt i 1940 ( Stephensen 1940, 1941 og 1944 , Kaiser 1941 )

I Danmark er G. Lacustris udbredt i Thy, bl.a. I ferskvandssøerne i Vejlerne i Hanherred Den er konstateret i Glenstrup Sø i 1962- 66, Tjele Langsø 1962, Skals Å ved Nørbæk bro i 1967,Tange Sø 1977 og Sminge Sø 1965, Fussing Sø 2022, Knud Sø ved Ry 2024.

Storåen ved Vemb i 1970.

Yderligere påvist på Fyn i 1967 ( teglværksgrav ved Gribsvad Kro, 11.11.1967 ) + Langager 2022.

Samlet set er den påvist i Jylland nord for Skanderborg og på Fyn + ifølge Naturbasens indberetninger også på Sjælland og Bornholm.

Gammarus lacustris - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Tilsyneladende året rundt

Tidsmæssig fordeling

af Gammarus lacustris baseret på Naturbasens observationer:
Gammarus lacustris - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Gammarus lacustris - månedlig fordeling

Biologi

: G. lacustris har en enårig udvikling.

Parring forekommer fra midt i april og fortsætter i maj, kulminerer i juni og aftager i juli.

Ægbærende hunner kan træffes så sent som i begyndelsen af september.

Fra oktober og vinteren igennem er forplantningen afbrudt

Ifølge Segerstråle´s redegørelse fra 1954 fremføres det at G. Lacusris spredes ved hjælp af svømmefugle, og dermed ændrede han for forståelsen for artens indvandringhistorie

Levested

: Foretrækker eutrofe ferskvandssøer, damme og langsomt flydende vandløb

Den forekommer også i brakvand med en saltholdighed på op til 0,7 – 0,9 promille, og skulle være mere tolerant over for større saltholdighed end G. pulex.

Trusler

: Næringskonkurence fra vandremuslingerne Zebra og Quagga ( Dreissena polymorpha Pallas og Dreissena rostriformis bugensis )
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Flohkrebse ( Gammaridae ) in Voralberg
von Erwin Amann, Voralberger Naturschau 12, Seite 65- 76. Dornbirn 2003

Gammarid amphipods ( Crustacea ) in Norway, with a key to the species
Vader W and Tandberg AHS 2019. Fauna norvegica 39: 12- 25

Flora og Fauna, udgivet af Naturhistorisk forening for Jylland.

84. årgang. 1.- 2 hæfte. Marts- juni 1978. Århus.

Flora og Fauna, udgivet af Naturhistorisk forening for Jylland.

64. årgang. 4 hæfte. December 1958. Århus

De senest indberettede arter i Naturbasen: