Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Nick Nyland
    Foto: Nick Nyland
  • Fotograf: Nick Nyland
    Foto: Nick Nyland

 Figur

Kendetegn

: Avnbøg-Sækdug ligner meget Hekse-Sækdug, men vokser alid på Avnbøg.

Den danner store heksekoste, hvor kvistene er mindre deformerede og tydeligt kraftigere og grovere end hos Hekse-Sækdug.

Morfologi, formering, livscyklus m.v. er praktisk taget den samme som hos Hekse-Sækdug (se denne).

Avnbøg-Sækdug
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Martin

Forveksling

: Når man har set en kraftig heksekostdannelse og har identificeret værten som Avnbøg: Carpinus betulus - så er der ingen forvekslingsmuligheder. Se i øvrigt omtalen i artsbeskrivelsen af Hekse-Sækdug.

Udbredelse

: Avnbøg-Sækdug følger avnbøgens udbredelsesområde. Avnbøg findes i hele landet, men er almindeligst på Bornholm (hvor den delvis erstatter bøg i skovene) og de sydlige øer.
Avnbøg-Sækdug - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten kan ses hele året.

Tidsmæssig fordeling

af Avnbøg-Sækdug baseret på Naturbasens observationer:
Avnbøg-Sækdug - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Avnbøg-Sækdug - månedlig fordeling

Biologi

: Biologien er så vidt vides helt eller næsten den samme som hos Hekse-Sækdug, bortset fra værten.

Levested

: Avnbøg-Sækdug lever altid på Avnbøg, især på forholdsvis gamle Avnbøg, hvor den er ret almindelig, men dog ikke obligat som Hekse-Sækdug på Dun-Birk.

Arten er ret almindelig, men ofte overset. Det ser dog ikke ud til, at den er obligat på Avnbøg på samme måde, som Hekse-Sækdug er det på ældre Dun-Birk.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Se artsbeskrivelsen af Hekse-Sægdug

De senest indberettede arter i Naturbasen: