Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang
  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang
  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup

Kendetegn

: Almindelig Pærekapsel er akrokarp (topfrugtet), d.v.s. med en sporehusstilk siddende i forlængelse af stænglen. Stænglen er kort, højst en halv cm lang. Bladene er bredt lancetformede til ægformede og med nærmest påsat spids eller torn. Bladene tiltager i størrelse opad i skuddet, så de set ovenfra nærmest bliver rosetstillede. Ribben ophører kort før bladspidsen. Sporehusstilken er 5-10 mm lang og rødlig. Sporehusene er pæreformede og med ret tyk hals, ca. 2 mm i diameter. Sporehusene er lysegule, evt. med en rødlig tone, ofte talrigt forekommende, og meget iøjnefaldende.
Almindelig Pærekapsel
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Lis Ravnsted-Larsen

Forveksling

: Almindelig Pærekapsel kan uden sporehus ligne andre små mosser som Bægermos (Pottia), og man må man bestemme den ved mikroskopering og med støtte i en mosflora, se litteraturlisten. Almindelig Pærekapsel er dog meget nem at kende fra andre når den bærer de talrigt forekommende pæreformede sporehuse, som er meget iøjnefaldende. Arten kan ellers forveksles med Kort Pærekapsel (Physcomitrium eurystomum) som har ribbe der når helt ud i bladets tornformede forlængelse, samt halvkugleformede sporehuse (den er sjælden i Danmark).

Den dele ofte biotop med arter som Almindelig Snobørste, der dog let kendes på de lange, snoede sporehusstilke og de butte, tungeformede blade med brodspids.

Udbredelse

: Den er almindelig på passende voksesteder landet over.
Almindelig Pærekapsel - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Sporehusene modner om foråret. Almindelig Pærekapsel er iøjnefaldende med sporehuse, men svær at spotte uden.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Pærekapsel baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Pærekapsel - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Pærekapsel - månedlig fordeling

Biologi

: Almindelig Pærekapsel har den klassiske mosbiologi med generationsskifte mellem den grønne mosplante (gametofyten, N) og sporehusstilk (sporofyten, 2N kromosomer).

Den er autoik, d.v.s. han han- og hunorganer på samme plante. Derfor er sporehuse meget almindelige, da befrugtningen foregår let.

Levested

: Arten lever på fugtig, næringsrig bund, især på blottet jord, i hjulspor, nær kokasser o.l.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den danske mosflora I: Bladmosser. 1976 Gyldendal. Mange forfattere. ISBN: 87-01-20371-6

Mossor. Interpublishing, Stockholm.Tomas Hallingbäck 2000.ISBN 91-86448-11-0.

Gert Sten Mogensen og Irina Goldberg: Danske og latinske navne for Tørvemosser, Sortmosser og Bladmosser, der forekommer i Danmark. Ver. 4. 29.12.2005.

www.botaniskmuseum.dk...danmos4.pdf

De senest indberettede arter i Naturbasen: