Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Thomas  Kehlet
    Foto: Thomas Kehlet
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Tommy Jensen
    Foto: Tommy Jensen

Kendetegn

: Frugtlegemet er normalt 3,5-10,5 cm højt, ca. 3-9 cm bredt, nederst flergrenet (mangegrenet til næsten buskagtig), tve- eller flergrenet flere gange der opefter.

Grenene har spidse ender, først er de citrongule, siden bliver de lys lædergule lys læderbrun eller endog næsten cremelæder midt på grenene.

Bassen er omtrent 0,4-1,6 cm bred, lædergullig til okkerbrunlig eller halvmørk, cremet læder.

Konsistensen er temmelig sej og lugten er syrlig.

Rank Koralsvamp
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Bidstrup

Variation

: Se kendetegn.

Forveksling

: Den kan især forveksles med Gran-koralsvamp, som dog er uden nævneværdig lugt, og vokser i granskov.

Blodplettet koralsvamp (Ramaria sanguinea) denne er dog temmelig sjælden, har ingen lugt, afrundende ender på grenene (ofte kan de ligne de individuelle buketter af blomkål i form). Så har den rødvinsfarvede pletter eller er anløben i den farve.

Bleg koralsvamp (Ramaria pallida)

Som dog generelt holder sig til farverne creme til lys læder. har afrundede ænder, lugter som en sur karklud og er relativ sjælden.

Udbredelse

: Almindelig i DK
Rank Koralsvamp - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den ses fra august til oktober, men kan forekomme noget længere i milde år.

Tidsmæssig fordeling

af Rank Koralsvamp baseret på Naturbasens observationer:
Rank Koralsvamp - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rank Koralsvamp - månedlig fordeling

Biologi

: Vokser enten direkte på træ eller er forbundet til de via hvide (hyfe)strænge

Levested

: Direkte på løvtræ eller forbundet til samme med hvide hyfestrenge.

De senest indberettede arter i Naturbasen: