Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ken Jensen
    Foto: Ken Jensen
  • Fotograf: Louise Widenborg
    Foto: Louise Widenborg
  • Fotograf: Per Taudal Poulsen
    Foto: Per Taudal Poulsen

Kendetegn

: Kanelstøvrør har et karakteristisk udseende, når man træffer det i det modne stadium, sporangie-stadiet.

Her ligner den set fra oven nærmest stenbiderrogn eller tætte samlinger af insektæg.

Den kan ikke bestemmes makroskopisk, når den ses i det ret kortvarige plasmodiestadium, hvor den fremtræder som en hvidlig slimklat.

Kanel-Støvrør
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Henrik Thomsen

Variation

: De unge sporangier er gyldent-kødrøde, de ældre, hvis indre er omdannet til et pulver af modne sporer, er mere grålige over i det gråsorte.

Forveksling

: Kanel-Støvrør er en karakteristisk art. Men artsafgrænsningen blandt svampedyr kan være vanskelig, og artsbetegnelsen dækker sandsynligvis over et kompleks af flere nærtstående arter, hvis forekomst i Danmark ikke er nærmere udredet.

Udbredelse

: Arten er ret almindelig på egnet substrat landet over.
Kanel-Støvrør - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan træffes ultmo juni - ultimo oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Kanel-Støvrør baseret på Naturbasens observationer:
Kanel-Støvrør - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Kanel-Støvrør - månedlig fordeling

Biologi

: Kanel-Støvrør er en slimsvamp. Det tidlige stadium plamodiet er en kæmpestor celle med 1000-vis af cellekernen inden for samme cellemembran. En sådan mangekernet celle kaldes også et syncytium. Plasmodiet kan koordinere strømningerne i cellevæsken cytoplasmaet og langsomt krybe hen over overflader, typisk dødt og noget omsat træ, imedens det optager og fortærer organisk stof i form af bakterier, svampe, og henfaldende organisk stof.

Senere omdannes plasmodiet til sporangier, hvor det indre består af svampedyrets sporer i støvet for. Sporerne er dets spredningsenheder, der kan spire til nye plasmodier.

Hos Kanel-Støvrør omdannes plasmodiet på et tidspunkt til en sammentrængt klynge af sporangier, der først er rødligt-orange, men skifter farve over mod gråsort, når sporerne modnes. I det tidligere sporangiestadium kan kanel-støvrør ligne visse insekters ægklynger eller stenbiderrogn. Sporangierne bevarer deres individualitet, men sidder tæt klæbet sammen og kan ikke eller kun vanskeligt skilles ad.

Hos unge samlinger af sporangier kan rester af det hvidlige plasmodium ofte ses ved grunden på substratets overflade.

Bjørli Lehmann har en fin pædagogisk oversigt over svampedyrenes livscyklus på Vestrehus´s hjemmeside:

www.vestrehus.dk...svampedyr

Levested

: Noget omsatte overflader på gamle stubbe, træstammer, trækævler m.v.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Generelt om svampedyrenes livscyklus: www.vestrehus.dk...svampedyr

Generelt om svampedyr:

en.wikipedia.org...Slime_mold

De senest indberettede arter i Naturbasen: