Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Willy Poulsen
    Foto: Willy Poulsen
  • Fotograf: Willy Poulsen
    Foto: Willy Poulsen
  • Fotograf: Flemming  Petersen
    Foto: Flemming Petersen

Svær at bestemme!

Der er flere hvide, middelstore svampedyr den kan forveksles med, især i begyndelsesstadiet, siden hen bliver overfladen mere sølvskinnende pergamentagtig, og ved modenhed henfalder det indre til en sortbrun sporemasse. Mulige fund bør vises i forum med g

Kendetegn

: Hvid, let nubret, tyktflydende masse, ligner Troldsmør. Den lader dog til at være mere stationær som ung, dog er observeret en hastighed på ca 1 cm/time, hvilken må siges at være imponerende. Ved modenhed tørrer overfladen ind til et mat, skinnende, sølvgråt eller pergamentfarvet hylster, indeholdende okker til kanelfarvet sporemasse.
Skinnende Støvpude
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Brian Willum Petersen

Variation

: Varierer i udseendet alt efter alderstrin.

Forveksling

: Kendes på det efterhånden sølvgrå, pergamentagtige peridium, sporestøvets farve, og helt sikkert på den træagtige struktur der står tilbage på modne (støvende eks.) forsigtigt blæser sporemassen væk.

Kan let forveksles med hvide former af Troldsmør (Fuligo septica) og arterne Reticularia intermedia og R. jurana(se bestemmelsesnøglene for de to slægter på www.myx.dk), på den sidste forsvinder det farveløse peridie (yderlaget) dog ret hurtigt.

Efterårsforekomster af arten vil fremover ikke blive godkendte uden at de er mikroskoperede, da R. jurana og R. intermedia ikke kan adskilles fra den uden mikroskopi, og de forekommer ikke om foråret.

Udbredelse

: Temmelig almindelig i det meste af landet.
Skinnende Støvpude - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Ultimo april-primo juni.

Tidsmæssig fordeling

af Skinnende Støvpude baseret på Naturbasens observationer:
Skinnende Støvpude - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Skinnende Støvpude - månedlig fordeling

Biologi

: Med svampdyrenes sædvanlige biologi.

Levested

: Ses mest på dødt træ med eller uden bark, ofte i fugtige områder også obs. på Solignumbehandlet træ. Både på løvtræ og nåletræ.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
www.myx.dk

Generelt om svampedyrenes livscyklus: www.vestrehus.dk...svampedyr

De senest indberettede arter i Naturbasen: