Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Dahlgreen
    Foto: Ole Dahlgreen
  • Fotograf: Ole Dahlgreen
    Foto: Ole Dahlgreen

Kendetegn

: Quaggamuslingen har fået navnet fra de zebra lignende striber på dens skaller ( Quagga er navnet på en nu uddød zebra- art ).

Den har en spids Umbo og fravær af en vinklet, flad ventral side. Ligeledes fravær af skulder, eller lille skulder.

Der kan være en hvid stribe tværs igennem midten af skallen fra Umbo til bagenden.

En lille musling på max ca. 25 mm. længde.

Quaggamusling
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Dahlgreen

Forveksling

: Quagga musling kan forveksles med den indtil nu kendte i Danmark kendte vandremusling (Dreissena polymorpha), der derfor bør kaldes Zebra muslingen.

Se denne: www.naturbasen.dk/art?id=6112

Man kan ret let skelne mellem de to arter af vandremuslingen ved at lægge dem på højkant på " hængselssiden ". Zebra muslingen er flad på denne side, og kan derfor stå på højkant (se individ til højre på fotoet overfor), mens Quagga muslingen vælter om på siden (se foto, venstre).

Forskere kan DNA sekventere ( DNA barcoding ) og de kan klart skelne mellem de to arter

Udbredelse

: Den er hjemmehørende i Dnepr- og Bug- floderne og i laguner ( limaner ) i det nordlige Sortehav. Indtil midten af det 20. århundrede var dens udbredelse begrænset til Ukraine

Quagga muslingen blev først fundet i USA i de store søer i 1989.

I Holland blev den første gang registreret i Hollands Diep ( stor bred flodmunding ) i 2006, og ud fra deres størrelse anslog man at den oprindelige indtroduktion til Hollands Diep var sket i 2004 eller før.

I Danmark er den første gang overraskende registreret med 2 individer i 2020 af specialestuderende Monique Van Dorssen, Århus Universitet og professor i Genetik Michael Møller Hansen ( MMH ) i Indelukket ved Silkeborg. MMH har i 2022 undersøgt 30 individer fra Indelukket med DNA sekventering ( Barcoding); alle 30 individer var Quagga- muslinger. De anslås nu at udgøre ca.30 % af vandremuslingerne i Indelukket i Silkeborg

Quaggamusling - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Året rundt

Tidsmæssig fordeling

af Quaggamusling baseret på Naturbasens observationer:
Quaggamusling - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Quaggamusling - månedlig fordeling

Biologi

: Hvor Guagga- og Zebra- muslinger eksisterer side om side, ser Quagga muslingerne ud til at udkonkurere Zebra muslingerne. I Lake Michigan udgjorde zebra muslinger således 98.3 % af vandremuslingerne i år 2000, mens Quagga muslinger udgjorde 97,7 % blot 5 år senere. Der blev i Lake Michigan fundet med en tæthed på 7790 Quagga muslinger pr m2, medens Zebra muslingen blev fundet med en tæthed på 899 muslinger pr m2.

Quagga muslingen kan ligesom Zebra muslingen dræbe oprindelige stormuslingearter ved at hæfte skallerne sammen med deres byssustråde eller ved at udkonkurere hjemmehørende muslinger og andre filterlevende hvirvelløse dyr.

Dens langdistance- spredning er sket med balastvand i transoceaniske skibe.

Spredningen i Øst- og Vesteuropa er sket igennem floder og f.eks Main- Donau- kanalen.

Spredning over kortere afstande i ferskvand er formodentlig sket ved hjælp af fritidsbåde, der ikke er blevet renset/ tørret inden de er blevet flyttet til uberørte vandområder.

Levested

: Quagga muslingen kan hæfte sig på både hårde og bløde overflader i ferskvand.

Den kan kolonisere større dybder end Zebra muslingen og den er mere tolerant over for koldt vand.

Trusler

: På grund af dens filterføde- optagelse er det blevet anslået, at disse muslinger kan bio- akkumulere organisk forurenende stoffer i dens væv med op til 300.000 gange sammenlignet med koncentrationen af det vand de lever i. Bekymringen er, at disse stoffer bevæger sig opad i fødekæden og kan påvirke fisk, fugle og i sidste instans mennesker.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Canadian Journal of Zoology. Bind 71, nummer 5. maj 1993. Comparative shell morphology of Dreissena polymorpha, Mytilopsis leucophaeata, and the " Quagga " mussel ( Bivalvia: Dreissenidae ) in North America

Invasion history of Zebra mussel Dreissena polymorpha ( Pallas ) in The Gudenå River system i Denmark, Master thesis. Monique Van Dorssen, Århus Universitet & Université de Rennes. June 2020. Se specielt s. 34 hvor Quagga- musling er nævnt

Center for invasive species Researce University of California Riverside/ Mark Hoddle

Opdagelse af Dreissena rostriformis bogensis i Vesteuropa. Daniel P. Molloy m. fl.

Naturen i Danmark
De ferske vande, 2 udgave
af Kaj Sand- Jensen m. fl., 2017

De senest indberettede arter i Naturbasen: