Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: kim fogt
    Foto: kim fogt

Kendetegn

: Kroppen er flad og meget bred, næsten rombeformet. Snudevinklen er 108-123 grader (Ebert & Stehman 2013). Afstanden fra snudespidsen til øjnene er ca. 2,5 gange afstanden mellem øjnene (Last et al. 2016)

De ru hudtænder dækker størstedelen af oversiden hos de voksne, mens yngre individer er mere glatte. Undersiden er næsten helt glat hos både unge og voksne. Kan findes med en række af 20-50 torne mellem nakken og rygfinnerne, dette ses dog mest ved voksne individer.

Vigtige kendetegn er oversidens grundfarve som er lysebrun, gulbrun eller grålig, hvor den er dækket af et stort antal mørke/sorte pletter. Pletterne går som hovedregel ikke helt ud til kanten af kropsskiven. På den inderste og bageste del af vingerne kan der ofte ses nogle lysegule eller hvide pletter, der som hovedregel er omkranset af mørke pletter, der kan danne en ring (en øjeplet).

Forveksling

: Småplettet rokke kan ligne, men et billede kan være nok til bestemmelse af arten, men man kan eventuelt hvis muligt, tage et billede af tværrækkerne i overmunden. Stor plettet har 38-60, hvorimod at småplettet har 60-90 tværrækker. Ydermere har den småplettede rokke mørke pletter helt ud på vingerne, men dette ses ikke hos den storplettede.

Udbredelse

: Den storplettede rokkes udbredelse er lidt usikker, men det tyder på at den er almindelig i vestlige og centrale dele af Nordsøen. Dog blev det første danske dokumenterede fund gjort 1. juni 2019 ved Slettestrand, men det har vist sig at den allerede blev fanget af en fisker d. 6 april 2019.

Arten kan findes fra området omkring De Britiske Øer, hvor udbredelsen strækker sig mod syd til Marokko og størstedelen af Middelhavet (Stehmann & Bürkel 1984; Ellis et al. 2007). Den findes også ved De Kanariske Øer (McEachran & Serét 2016).

Storplettet Rokke - udbredelseskort

Tidsmæssig fordeling

af Storplettet Rokke baseret på Naturbasens observationer:
Storplettet Rokke - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Storplettet Rokke - månedlig fordeling
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Carl, H. & Møller, P.R. 2019. Storplettet rokke. I: Carl,
H. & Møller, P.R. (red.). Atlas over danske saltvandsfisk. Statens Naturhistoriske Museum. Onlineudgivelse, december 2019.

fiskeatlas.ku.dk...Storplettet_rokke_Fiskeatlas.pdf

De senest indberettede arter i Naturbasen: