Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Johnny Qvist
    Foto: Johnny Qvist
  • Fotograf: kim fogt
    Foto: kim fogt

Kendetegn

: Den småplettede rokke kan let forveksles med den storplettede rokke, som den ofte lever sammen med. De to arter kan kendes fra hinanden på, at de sorte pletter går helt ud til kanten af kropsskiven hos den småplettede rokke, mens de ikke går helt ud til kanten hos den storplettede rokke. Ofte er pletterne også større hos den storplettede rokke end hos den småplettede rokke. Desuden er der forskel i antallet af tandrækker. Hvor den småplettede rokke har 60-90 tværrækker af tænder i overkæben, har den storplettede rokke kun 38-60 tværrækker. Arten kan også forveksles med sømrokken, der er meget variabel i farvetegningerne og kan have mange pletter. Den har dog aldrig så mange små, sorte pletter som den småplettede rokke. Den småplettede rokke har også flere tværrækker af tænder i overkæben end sømrokken (60-90 vs. 36-44). (Carl, H. & Møller, P.R. 2018.)
Småplettet Rokke
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Brian Kjølhede

Forveksling

: Se Storplettet rokke - www.naturbasen.dk/art?id=44511

Udbredelse

af Småplettet Rokke baseret på Naturbasens observationer:
Småplettet Rokke - udbredelseskort

Tidsmæssig fordeling

af Småplettet Rokke baseret på Naturbasens observationer:
Småplettet Rokke - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Småplettet Rokke - månedlig fordeling
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Carl, H. & Møller, P.R. 2018. Atlas over danske
saltvandsfisk – småplettet rokke. Statens Naturhistoriske Museum. Online-udgivelse, aug. 2018. fiskeatlas.ku.dk...Sm_plettet_rokke_Fiskeatlas.pdf

De senest indberettede arter i Naturbasen: