Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang
  • Fotograf: Dorte Skovgård Petersen
    Foto: Dorte Skovgård Petersen
  • Fotograf: Dorte Skovgård Petersen
    Foto: Dorte Skovgård Petersen

Atlas

: Sort Pil overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Busk på indtil et par meter. Sjældnere lille træ/busk på indtil 5 meter.

Årsskuddene er ret spredt korthårede. Bladene er 4-8 cm lange, omvendt ægformede, på oversiden mørkegrønne, på undersiden næsten glatte, dog ofte med lidt hår på (overvejende) bladstrengene. Bladundersiden er gråblåligt dugget, bortset fra spidsen, som er mat grøn. Fodflige glatte, rakkelstilke ca. 1 cm og gråfiltede med 2-4 småblade. Kapslen er 7-9 mm, glat eller stedvis håret med dybt kløvet griffel og smalle støvfang.

Planten bliver i reglen sort ved tørring (heraf navnet).

Sort Pil
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Dorte Skovgård Petersen

Variation

: Bladenes form kan variere fra længde = ca. 2 x bredde til 3,5 x bredde. Hybrider med andre pilearter forekommer og kan nærme sig hovedarten mere eller mindre. Men den er dog mindre tilbøjelig til at hybridisere end mange andre pilearter.

Forveksling

: Der er en række forvekslingsmuligheder med andre pilearter og pilehybrider.

Hovedkarakteren: bladunderside, som er dugget bortset fra spidsen, og næsten glat eller med lidt hår på strengene - er i reglen nok til at bestemme arten.

Kaspisk Pil og Dug-Pil, der også har duggede bladundersider, har langt mere aflange blade og mere eller mindre blåduggede årsskud.

Udbredelse

: Hist og her på Sjælland, ellers tilsyneladende ret sjælden.

Dens hovedudbredelse er på Sjælland. Dens forekomster i jyske kalkområder er mindre godt undersøgt.

Den har været på rødlisten, og går stadig for at være sjælden, men er sikkert meget ofte overset.

På Sjælland mangler den sjældent i gamle kalkgrave og grusgrave med kalkholdigt grus. Den optræder med stor hyppighed i f.eks. dele af Hedeland mellem Hedehusene og Roskilde.

Af andre lokaliteter i Københavns-området kan nævnes:

Gentofte Sø, Sengeløse Mose, Klampenborg Galopbane, Vestskoven (flere steder ved nye søer), Hove Kalkgrav (talrig), Porsemosen (nær Hvas Avneknippe), Maglemose (ved Marbjerg) og tidl. Farum Kasernes Øvelsesområde.

Sort Pil - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstrer maj-juni. Kan erkendes i hele vækstsæsonen (maj-oktober/november) på bladkaraktererne.

Tidsmæssig fordeling

af Sort Pil baseret på Naturbasens observationer:
Sort Pil - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sort Pil - månedlig fordeling

Biologi

: Ret lav busk, der blomstrer i maj-juni. Den er kun moderat konkurrencestærk, når et område gror til.

Levested

: Mere eller mindre fugtig, kalkholdig bund i grusgrave, motorvejsudfletninger, langs vejkanter, på våde enge etc.

I alt fald på Sjælland er hovedbiotopen grusgrave med kalkholdigt grus samt kalkgrave. Den ses også ofte i f.eks. motorvejsudfletninger med blottet kalkholdig mineraljord.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: