Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Bent Carstensen
    Foto: Bent Carstensen
  • Fotograf: Kirsten Bjergskov Grarup
    Foto: Kirsten Bjergskov Grarup
  • Fotograf: Eva Scheel
    Foto: Eva Scheel

Atlas

: Benbræk overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: 10 til 40 cm høj urt. Bladene er oprette, 3 til 5 mm brede og to-radede sværdformede. Stængelen har talrige små, linjeformede blade.

Blomsterne sidder i topstillede klaser. Klaserne har 6 til 20 nellikeduftende blomster. Blosterbladene har gul inderside og grøn yderside. En griffel med tregrenet støvfang. Støvbladene har tydelige gulhårede tråde og orange knapper.

Selve blomsterklasen måler ca. 6-8 cm, den enkelte blomst ca. 1 cm i diameter, afhængigt af levestedet.

Kapslen er aflang, ca. 10 mm gulbrun-rød med små, trådagtige frø.

Når man finder denne urt i blomst, ses de gule blomsterklaser over og imellem en mængde af grønne sværdformede blade. Blomstringen starter nederst på stængelen og fortsætter opad. På afstand ses farverne klare gule foroven og mørkere nederst på stængelen.

Benbræk
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jonas Ravn Jensen

Variation

: Ingen kendt.

Forveksling

: Kan ikke forveksles med andre planter.

Udbredelse

: Vokser hist og her i Jylland, mangler i øvrige Danmark.

Navnet Benbræk går flere hundrede år tilbage, hvor bønderne troede, at kvæget fik skøre knogler af at æde urten.

Benbræk - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Benbræks gule blomster ses i juli og august. Derefter bliver farverne brun-røde på kapsler og stængler i flere måneder frem. Vinterstander.

Tidsmæssig fordeling

af Benbræk baseret på Naturbasens observationer:
Benbræk - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Benbræk - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig, bestanddannende urt. Krybende jordstængel. Frøene spredes med vinden.

Levested

: Vokser på åben, våd eller fugtig, næringsfattig tørvebund, højmoser, søbredder, fugtige heder og kildevæld.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Mest efter Den nye nordiske Flora

De senest indberettede arter i Naturbasen: